Poslovna cona Šenk / Arvaj

Poslovna cona Šenk / Arvaj

Obstoječe poslovno območje v Britofu. Območje je večinoma pozidano, z objekti v obratovanju, ostalo so travniške površine.

Dejavnosti na območju so: poslovna, proizvodna, gostinska.

 

Velikost območja 1,8 ha
Nezazidane površine 0,3 ha (17 %)
EUP in način urejanja KR BR 10 - OPN (PIP)
Namenska raba IG – gospodarske cone
Stanje zemljišča v naravi Večinoma pozidana stavbna zemljišča v uporabi, ostalo so travniki.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana lokalna cesta,
  • železniške proge ni v bližini,
  • vodovod – primarno omrežje,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod srednje napetosti (20 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 29
  • število lastnikov: 12