Poslovna cona Vrtnarija Labore

Poslovna cona Vrtnarija Labore

Območje vrtnega centra na Laborah. Območje je v celoti pozidano, z objekti v obratovanju.

Dejavnosti na območju so: trgovska, kmetijska, proizvodnja.

 

Velikost območja 0,2 ha
Nezazidane površine /
EUP in način urejanja KR L 14 – OPN (PIP)
Namenska raba IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana regionalna cesta I. reda,
  • železniške proge ni v bližini,
  • o vodovodu ni podatkov,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod nizke napetosti (0,4 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
Lastništvo
  • število parcel: 1
  • število lastnikov: 1