Poslovna cona Vrtnarija Zlato polje

Poslovna cona Vrtnarija Zlato polje

Območje vrtnega trgovskega centra in proizvodnih stavb. Območje je večinoma pozidano, z objekti v obratovanju, manjši del so zelene površine.

Dejavnosti na območju so: trgovska, proizvodna, poslovna, stanovanjska.

 

Velikost območja 2,7 ha
Nezazidane površine 0,3 ha (11 %)
EUP in način urejanja KR Z 9 – OPN (PIP)
Namenska raba IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
Stanje zemljišča v naravi V celoti pozidana stavbna zemljišča v uporabi, manjši del so urejene zelene površine.
Komunalna opremljenost
  • Asfaltirana javna pot,
  • železniške proge ni v bližini,
  • o vodovodu ni podatkov,
  • kanalizacija – sekundarno omrežje,
  • elektrovod nizke napetosti (0,4 kV),
  • zemeljski plin,
  • elektronske komunikacije
 
  • število parcel: 15
  • število lastnikov: 6