Povabilo podjetnikom

Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj v sodelovanju z Mestno občino Kranj snuje ureditev obrtne cone. Tako vabi podjetnike, ki potrebujejo poslovne prostore ‑ pisarne, proizvodne prostore, tovarniške trgovine, skladišča, zemljišča, parkirišča, da zbornici sporočijo interes oziroma se osebno oglasijo na sedežu zbornice.

 

Na spletni strani http://www.oozkranj.com je obrazec Vloga za poslovne prostore, za katerega prosijo, da ga interesenti izpolnijo in pošljejo bodisi po e-pošti info@oozkranj.com ali po klasični pošti na naslov OOZ Kranj, Cesta Staneta žagarja 37, 4000 Kranj, oziroma prinesejo osebno. Informacije dajejo po telefonu 04 28 18 310.