Požar v industrijski coni Laze pogašen

Sistem obveščanja in ukrepanja ob požaru učinkovito deluje

 

Intervencija gasilcev in policije v industrijski coni Laze je zaključena. Gasilci so na kraju vzpostavili varne pogoje in odpravili nevarnost. Zato požarna straža ni več potrebna. Naprave tudi danes niso zaznale prisotnosti nevarnih plinov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

 

Mestna občina Kranj za območje industrijske cone Laze posveča vso pozornost varnostnim ukrepom, urejanju kanalizacijskega omrežja in varovanju okolja. Zadnjih nekaj let je predlagala več rešitev, konstruktivno sodeluje s krajevno skupnostjo Stražišče in prisluhne Civilni iniciativi za zeleno Stražišče. Ob včerajšnji nesreči, ko je zagorelo v podjetju Ekol, se ponovno odpirajo vprašanja urejanja območja, še posebej komunalne infrastrukture, in seveda varnosti krajanov zaradi bližine stanovanjskih objektov, pa tudi v sami industrijski coni za ostala podjetja, ki delujejo na tej lokaciji.

Požar hitro pogašen brez izpustov v okolje

»Sreča v nesreči je, da je bil požar, zahvaljujoč odzivnosti in usposobljenosti vseh intervencijskih služb civilne zaščite MO Kranj, hitro pogašen in ni posledic za okolje,« je povedal župan Matjaž Rakovec. Prav tako je izrekel zahvalo vsem, celotni civilni zaščiti, ki so učinkovito delovali, da so obvladali mesto požara. Opozorila v času trajanja intervencije bližnjim stanovalcem, naj imajo zaprta okna svojih domov, so bila del preventive in ustaljenih postopkov, ki se izvajajo v primeru požara na ožjem območju. Izpusti škodljivih snovi v okolje niso bili ugotovljeni.

Da ima območje dober in preizkušen načrt ravnanja ob nesrečah, je potrdila tudi vaja kranjske izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je bila izvedena 25. maja 2019. Tudi tokrat, v dejanski požarni intervenciji, se je potrdilo, da neposredna komunikacija (javljalniki požara) do gasilsko reševalne službe brezhibno deluje, prav tako ves profesionalni ustroj gasilske in drugih služb, ki se vključijo v takih primerih.

Vse pripravljeno za gradnjo komunalnih vodov

Predstavniki civilne iniciative pa so ob požaru ponovno v ospredje postavili urejanje kanalizacije in odpadnih voda ter s prstom pokazali na Mestno občino Kranj, ki naj ne bi storila dovolj, da bi uredili območje same industrijske cone in nekdanjo deponijo industrijskih odpadkov nad industrijsko cono.

»V Mestni občini Kranj se zavedamo, da je območje Laz potrebno prednostno obravnavati. Zato z vsem znanjem in ukrepi delujemo, da bi območje uredili in odpravili kakršne koli vplive na okolje,« poudarja župan.

Mestna občina Kranj se je ukvarjala s staro deponijo in organizira sestanke z Ministrstvom za okolje in prostor. Kar se pa nanaša na industrijsko cono Laze, je sporen le iztok z vidika, da podjetje Ekol spušča strupene odplake in da se to kaže na potoku. Rešitev Mestna občina Kranj vidi v gradnji ustrezne komunalne infrastrukture. Le-ta bi bila že zgrajena, a ima kranjska občina ravno zaradi sproženega upravnega spora s strani organizacije Alpe Adria Green, ki v svoje okrilje jemlje tudi Civilno iniciativo za zeleno Stražišče, zvezane roke.

Župan Matjaž Rakovec poudarja: »Z izgradnjo kanalizacije bodo podjetja prisiljena k priklopu in postavitvi male industrijske čistilne naprave. V nasprotju z danes, ko to vodo spuščajo v greznice in po vsej verjetnosti pronica v okolje. Šele takrat bomo lahko kontrolirali, kaj izpuščajo, in bomo lahko začeli reševati problem onesnaženja potoka!«

Rešitev je ureditev komunalne infrastrukture

Mestna občina Kranj kanalizacije na tem območju ne more zgraditi, ker zaradi sproženega upravnega spora še nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Sredstva za gradnjo so bila zagotovljena tako v lanskem kot tudi letošnjem proračunu, prav tako so zagotovljena v proračunu 2020. V sklopu ureditve komunalne infrastrukture cone Laze bi se med drugim povečal tudi dotok za vodooskrbo in hidrantno oskrbo, saj obstoječa s težavo pokriva potrebe po porabi, hidranti pa nimajo zagotovljenega dotoka oskrbe. Kranjska občina je tako glede komunalne infrastrukture naredila vse, kar je v njeni moči. Da bi se gradnja vendarle lahko začela, potrebujejo pravnomočno gradbeno dovoljenje, sočasno z gradnjo kanalizacije pa bodo poskrbeli tudi za večjo požarno varnost območja.

Zaščitni ukrepi na območju Laz

Mestna občina Kranj je prisluhnila tudi želji Civilne iniciative za zeleno Stražišče, da bi pokrila stroške analize vzorcev iz vodotoka v bližini, vendar te možnosti njeni predstavniki še niso uporabili. Tako je videti, da razmere vendarle niso take kritične, kot so doslej navajali.

Prav tako je Mestna občina Kranj na več lokacijah na območju občine začasno namestila merilnike stanja okolja (merjenja temperature, vlažnosti, prašnih delcev in ostalih kemijskih elementov v ozračju), med drugim tudi v industrijski coni Laze. Meritve so pokazale občasno manjše preseganje mejnih vrednosti posameznih merjenih parametrov, kar je bilo ocenjeno kot posledica prometa in kurilnih naprav. Rezultat niso pokazali povezave s proizvodnjo dejavnostjo poslovnih subjektov v industrijski coni.

Industrijska cona Laze je tudi pod stalnim inšpekcijskim nadzorom, ker je to nujno glede na dejavnosti, ki se tam odvijajo.

Po novem prostorskem dokumentu je za območje predpisan občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), zato novogradnje oziroma odpiranje novih dejavnosti pred sprejemom OPPN na območju industrijske cone Laze ni dovoljena.