Poziv javnosti k nastajanju novega lokalnega energetskega koncepta

Mestna občina Kranj pripravlja nov Lokalni energetski koncept občine (LEK). S tem sledi zahtevam Ministrstva za infrastrukturo, ki občini na osnovi Energetskega zakona odreja, da sprejme novi LEK vsaj na vsakih deset let. MOK ob tem poziva zainteresirano javnost za predloge in pripombe.

 

Da bi pripravili najboljšo možno različico koncepta, usmerjevalna skupina in izdelovalec Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) v nastanek tega vključujeta tudi zainteresirano javnost. Pripombe in predlogi za morebitne dopolnitve LEK se zbirajo na naslovu info@leag.si do ponedeljka, 21. septembra 2020. MOK jih bo objavila tudi na svoji spletni strani.  

 

Po javni obravnavi bo izdelovalec LEAG v sodelovanju z usmerjevalno skupino obravnaval pripombe in predloge. Naslednji korak bo posredovanje koncepta v pregled na Ministrstvo za infrastrukturo, na seji Mestnega sveta pa bo predstavljen predvidoma do konca leta 2020.

Osnutek Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Kranj si lahko ogledate tukaj.