Pred prvim šolskim dnevom

V ponedeljek, 2. septembra 2019, bo šolski prag kranjskih osnovnih šol od 1. do 9. razreda prestopilo 5570 učencev, od tega 642 učenk in učencev prvič. Javni vrtci in vrtci s koncesijo so za prvi vpis skupaj prejeli 693 vlog (527 – I. starostno obdobje, 157 – II. starostno obdobje in 9 – razvojni oddelek), in sicer skupno 62 vlog manj kot prejšnje šolsko leto (14 vlog manj za I. starostno obdobje, 50 vlog manj za II. starostno obdobje in dve vlogi več za razvojni oddelek).

 

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec bo učenke in učence na prvi šolski dan v ponedeljek, 2. septembra 2019, ob 8. uri pozdravil na Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju (Ulica XXXI. Divizije 7a), kjer bo potekal dogodek Agencije za varnost prometa RS in se ga bo poleg v. d. direktorice agencije Vesne Marinko udeležila tudi ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek.

 

»Vesel sem, da smo pravočasno začeli zaključevati energetske sanacije po osnovnih šolah in vrtcih ter poskrbeli za nekatere nujne investicije v šolske objekte še pred prvim šolskim dnem. Kranjske šole in vrtci so tako pripravljeni na prvi šolski dan,« je dejal župan Matjaž Rakovec in poudaril, da je poleg investicij potrebno poskrbeti tudi za varne šolske poti. »Tako smo v Mestni občini Kranj zadovoljni, da smo uspeli na mnogih poteh povečati varnost šolarjev,« je dodal.  

 

Investicije v šolske in vrtčevske objekte 

Poletni čas je idealen za nujna dela po osnovnih šolah in vrtčevske objekte, ki so letos minila v znamenju energetske sanacije (sanacija ovoja, menjava oken, sanacija strelovoda, ureditev kotlovnice …). Dela so potekala v osnovnih šolah Jakoba Aljaža s športno dvorano, Helene Puhar, Staneta ŽagarjaMatije Čopa in Kokrica ter v vrtcih Janina, Najdihojca, Živ žav in Trstenik.

 

Ostale investicije v teku na osnovnih šolah:

•    pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo požarne ureditve na OŠ Staneta Žagarja,
•    ureditev pomivalnice na OŠ Staneta Žagarja,
•    sanacija strehe na OŠ Predoslje,
•    ureditev dodatne učilnice na OŠ Stražišče,
•    ureditev hladilnice na OŠ Jakoba Aljaža,
•    načrtujemo preplastitev šolskega športnega igrišča pred OŠ Predoslje in nekaj manjših investicijsko – vzdrževalnih del po ostalih šolah.

 

Skrb za prometno varnost

Na pobudo Zavoda za šport Kranj in OŠ Jakoba Aljaža spreminjamo režim parkiranja na delu parkirišča pred Športno dvorano Planina, kjer bo po novem parkiranje dovoljeno obiskovalcem šole, vrtca in športne dvorane. 
Mestna občina Kranj je zagotovila obnovo označb parkirnih mest pred osnovno šolo na Orehku. Skladno s predlogom sveta staršev podružnične šole Primskovo v Kranju, KS Primskovo in tamkajšnjimi prebivalci je izboljšala označitve prehodov za pešce in kolesarje v dveh križiščih na Cesti Staneta Žagarja, s čimer bo otrokom zagotovljena bolj varna pot v šolo. S prestavitvijo prikazovalnika hitrosti in nove označbe šolskega prehoda ter dodatno lokacijo za radarsko merjenje hitrosti se bo varnost povečala tudi na Jelenčevi cesti. Situacija na Jelenčevi cesti se bo še naprej poskušala urejati z že dalj časa izpostavljeno potrebo po ureditvi pločnika za pešce.

 

Pri podružnični osnovni šoli v Žabnici bo Mestna občina Kranj skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo postavila jekleno varovalno ograjo med državno cesto in šolskim igriščem, za kar je že bil izveden terenski ogled. »Naša želja je, da bi bila ograja urejena do konca septembra.

 

Na podlagi terenskih ogledov Medobčinskega redarstva Kranj smo uredili nekaj avtobusnih postajališč in določili prednostne smeri v križiščih na področju Kokrice in Predoselj,« je še pojasnil župan Matjaž Rakovec.

 

Varnost na šolskih poteh 

Prvi šolski dan je tudi odličen čas, da vse voznike in udeležence v prometu opozorimo na varnost. »Začetek šole pomeni več otrok na cesti in tako nastopi čas, ko sta nujni še večja pazljivost in strpnost v prometu, saj spadajo otroci med najbolj ranljive udeležence v prometu. Težko predvidijo nevarne situacije, ker so manjši, imajo ožje vidno polje kot odrasli in zato kasneje opazijo vozila z leve ali desne ter so manj vidni. In ravno zato smo na Agenciji za varnost prometa pripravili akcijo z rumenimi baloni in sloganom #VarnoVŠolo, s katero želimo povečati vidnost otrok, obenem pa vse udeležence v prometu opozarjati na prisotnost otrok. Naj bodo naši otroci na cesti varni in vidni,« je sporočilaVesna Marinko, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa.

 

Bojan Kos iz Policijske uprave Kranj je dodal, da bodo za varnost otrok preko celotnega šolskega leta skrbeli tudi kranjski policisti, ki v tem trenutku izpostavljajo štiri ceste pri osnovnih šolah. »Otrok naj svojo pot v šolo dobro pozna. Pri prevozu naj bo pripet, v avto pa naj vstopa in izstopa na tisti strani, ki je obrnjena stran od drugih vozil in prometa. Mlajši otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe.« Prvošolčki lahko z dovoljenjem staršev prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Kranj, ki deluje v okviru Mestne občine Kranj, skozi vse leto skrbi za izvajanje preventivnih aktivnosti v cestnem prometu. Najbolj prepoznavna in po obsegu največja je vsakoletna prireditev »Prometno varnostni dan«, katere cilj je osveščanje mladih in seveda tudi vseh ostalih udeležencev v cestnem prometu o nevarnosti in preventivnih ukrepih ter seznanitev s tehničnimi pripomočkih, s katerimi razpolagajo pristojne službe (policija, gasilci, prva pomoč). »Finančno podpiramo izvedbo projekta za dijake v srednjih šolah v mestni občini Kranj z naslovom 'Še vedno vozim   vendar ne hodim'. Kot priprava za opravljanje kolesarskih izpitov pa se v osnovnih šolah izvaja projekt 'Šola varnega kolesarjenja'. Načrt varnih šolskih poti v kranjski občini je uporabnikom na razpolago na spletu v digitalni obliki. Sukcesivno skrbimo za nabavo in razdeljevanje preventivnega materiala – kresničke, kape, odsevni trakovi in podobno. Ob začetku novega šolskega leta 2019/2020 bomo otrokom v Kranjskih vrtcih in vrtcih ob osnovnih šolah izročili 660 pelerin in 230 odsevnih jopičev za spremljevalce vrtčevskih otrok na sprehodih. Poleg tega bomo OŠ Franceta Prešerna in OŠ Matije Čopa v uporabo izročili dva poligona za vadbo in opravljanje praktičnih izpitov s kolesom na poligonu,« je dejal predsednik kranjskega sveta Franci Strniša. 

 

Za lažji začetek 

Kot vsako leto bo Mestna občina Kranj prvošolce obdarila, in sicer bodo prejeli namizno didaktično igro »Kranček in moje mesto«. Gre za kombinacijo igranja vsem znanih iger »Človek ne jezi se« in »Activity«. Skupaj z javnimi zavodi jo je izdala mestna uprava občane ter vse, ki jih zanima, kaj zanimivega in pestrega ponuja Mestna občina Kranj.