Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

O projektu

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Trajanje operacije: marec 2021 – maj 2022

Vrednost operacije skupaj = 1.905.653,02 €

Sofinanciranje (EU +RS) = 1.486.786,26 €

Lastna sredstva MOK = 418.866,76 €

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

 

Kratka vsebina projekta:

Mestna občina Kranj je na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in izraženega interesa mestne občine s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja leta 2014 prejela v last od Republike Slovenije prazen objekt na Cankarjevi 2 v starem mestnem jedru Kranja. Objekt je opuščen že vse od izselitve srednje gradbene šole iz mestnega središča leta 2006 in v današnjem stanju ni uporaben za izvajanje kakršnihkoli javnih programov. Opuščen objekt kvari podobo tega dela mestnega jedra in znižuje vrednost celotnemu širšemu delu Cankarjeve ulice. Stavba je potrebna celovite prenove. Prav zaradi tega RS niti MOK pred tem nista uspela pridobiti ustreznega drugega investitorja.

 

Objekt je del območja Kranj-Mestno jedro (EŠD 273), ki je zavarovan kot spomenik lokalnega pomena in del degradiranega območja s sumom socialne degradacije.

 

Dejavnost glasbene šole, ki jo opravlja Glasbena šola Kranj in ljubiteljske kulture se danes že izvajata na območju Starega Kranja, vendar poslujeta na več lokacijah, v neprimernih in deloma najetih prostorih. To onemogoča širitev njihove dejavnosti in pritiske za selitev dejavnosti izven mestnega središča.

 

Osnovni namen operacije je zmanjšanje socialne degradacije na nerevitaliziranem urbanem območju zgodovinskega mestnega jedra (Stari Kranj, NERUO 13) s prenovo in reaktivacijo opuščenega objekta nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2 in umeščanjem dveh novih centralnih dejavnosti s podočja kulture:  glasbene šole (Glasbena šola Kranj) in dejavnosti ljubiteljske kulture (JSKD OI Kranj). 

 

 

Z operacijo bomo prispevali k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

-             zmanjšati tveganje nadaljnje socialne degradacije v  Starem Kranju kot nerevitaliziranem urbanem območju,

  • zagotoviti učinkovito in kakovostno rabo obstoječega urbanega prostora znotraj zgodovinskega mestnega jedra Kranja,
  • izboljšati privlačnost in obseg obiska v Starem Kranju;
  • prispevati k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja v Starem Kranju in v mestu Kranj.

 

Koristne povezave:

Evropski sklad za regionalni razvoj