Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2

O projektu

Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

 

 

Trajanje operacije: marec 2021 – do konca leta 2022

Skupna višina sredstev namenjenih za izvedbo operacije znaša 1.905.653,02 EUR.

Skupni upravičeni stroški znašajo 1.858.482,83 EUR.

Prispevek na programskem območju Zahodna Slovenija znaša 1.486.786,26 EUR in sicer:

- podpora Evropske unije 1.189.429,01 EUR (80 %),

- nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna 297.357,25 EUR (20 %).

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

 

Kratka vsebina projekta:

Mestna občina Kranj je na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in izraženega interesa mestne občine s pogodbo o brezplačnem prenosu državnega premoženja leta 2014 prejela v last od Republike Slovenije prazen objekt na Cankarjevi 2 v starem mestnem jedru Kranja. Objekt je bil opuščen že vse od izselitve srednje gradbene šole iz mestnega središča leta 2006 in ni bil uporaben za izvajanje kakršnihkoli javnih programov. Opuščen objekt je kvaril podobo tega dela mestnega jedra in manjšal vrednost celotnemu širšemu delu Cankarjeve ulice. Stavba je bila potrebna celostne prenove, zaradi tega ne RS, ne MOK nista uspela pridobiti drugega investitorja.

Objekt je del območja Kranj-Mestno jedro (EŠD 273), ki je zavarovan kot spomenik lokalnega pomena in del degradiranega območja s sumom socialne degradacije.

Glasbena šola Kranj in Javni sklad za kulturne dejavnosti sta izvajala svoje programe na več neprimernih ali najetih prostorih, na območju Starega Kranja.

 

Opis prenove objekta:

Predmetna prenova objekta se je glede na pravnomočno gradbeno dovoljenje z dne 13.4.2018 pričela z uvedbo v delo 29.3.2021. V sklopu prenove so bila planirana naslednja gradbeno obrtniška in inštalacijska dela:

 • sanacija sten in tlakov
 • kompletna menjava inštalacij
 • zamenjava oken
 • kompletna zamenjava ostrešja in strehe
 • izolacija ostrešja
 • prenova fasade
 • nova notranja oprema

 

Osnovni namen operacije:

Osnovni namen prenove je bilo zmanjšanje socialne degradacije na nerevitaliziranem urbanem območju zgodovinskega mestnega jedra (Stari Kranj, NERUO 13). S prenovo in reaktivacijo opuščenega objekta nekdanje srednje gradbene šole na Cankarjevi ulici 2 sta bili umeščani dve novi centralni dejavnosti s področja kulture: glasbena in baletna šola (Glasbena šola Kranj) ter dejavnosti ljubiteljske kulture (JSKD OI Kranj).

 

Cilji:

Z operacijo smo prispevali k doseganju naslednjih splošnih ciljev:

 • zmanjšali tveganje nadaljnje socialne degradacije v Starem Kranju kot nerevitaliziranem urbanem območju,
 • zagotovili učinkovito in kakovostno rabo obstoječega urbanega prostora znotraj zgodovinskega mestnega jedra Kranja,
 • izboljšali privlačnost in obseg obiska v Starem Kranju,
 • prispevali k dvigu kakovosti vsakdanjega življenja v Starem Kranju in v mestu Kranj,
 • odpravili socialno degradacijo, revitalizirali in obogatili z novimi propulzivnimi centralnimi dejavnostmi,
 • reaktivirali opuščen objekt kulturne dediščine na Cankarjevi 2 v Starem Kranju.

 

Rezultat:

Z navedenimi pozivnimi učinki je projekt Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2 eden pomembnejših v procesu celostne preobrazbe in revitalizacije Starega Kranja. 

Prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, ki je bil zgrajen pred več kot sto leti in je sameval skoraj 20 let, je bil zahteven proces, ki je predstavljal nepredvidene izzive. Glede na prostorske omejitve so bili izzivi tako finančne kot tehnične narave.

Velik finančni prispevek je prispevala EU iz naslova CTN. V dobrem letu in pol je, nasproti Prešernovega gledališča, iz starega objekta nastala prava glasbena lepotica. V njej je dobil več prostorov, in tudi samostojni vhod, Javni sklad za kulturne dejavnosti. Večji del objekta zavzema glasbena šola, ki je pridobila pet glasbenih učilnic ter kabinet za individualni pouk, dvorano za vaje orkestra ali za izvajanje koncertov ter zelo dobro opremljeno snemalnico. Poleg še dveh baletnih učilnic so tudi garderobe in sanitarije. Bistvena pridobitev objekta je dvigalo, ki omogoča dostop do prostorov v višjih etažah tudi gibalno oviranim.

Bistvo dobre prenove je omogočanje življenja, ki se naseli v lupino in postavi dotedanje v povsem nov kontekst. Tako kot so se pred leti v objektu kalili bodoči gradbeniki, se bodo v novem kalili bodoči baletniki in glasbeniki. Glede na to, da je Kranj znano glasbeno mesto, je prenova objekta na Cankarjevi ulici 2, ne glede na finančni zalogaj, lepa vzpodbuda za prihodnost za še večje število uspešnih glasbenikov.

 

 

Koristne povezave:

Evropski sklad za regionalni razvoj