Pri OŠ Staneta Žagarja telovadnica bo

 

 

 

 

Mestna občina Kranj je s ciljem, da se Osnovni šoli Staneta Žagarja čim prej zagotovi nujno potrebno telovadnico, dodatne učilnice in večnamenski prostor, poiskala rešitev za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, kar je doslej preprečevalo začetek gradnje. Našla je tudi možnost sofinanciranja projekta iz evropskih skladov.

 

Izgradnja telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja Kranj se bo po več zapletih v kratkem vendarle začela izvajati. Mestna občina Kranj (MOK) je zaradi težav s pridobivanjem gradbenega dovoljenja ponovno proučila celotni projekt. Razlog je bil, da s sosedi ni prišlo do skupne rešitve glede prvega predloga investicije.

 

Telovadnica na zunanjem igrišču

 

Nova rešitev je umestitev načrtovane zgradbe na drugo lokacijo ob šolski stavbi, in sicer na mestu, kjer je sedaj zunanje igrišče. Tega bi prestavili na prostor, kjer je zdaj montažni prizidek, predviden za rušenje.

 

V novem objektu bo zgrajeno tudi dvigalo, da bo dostopen tudi za gibalno ovirane osebe, prav tako bo nov objekt s hodnikom povezan z obstoječim šolskim poslopjem. »Tako umestitev so podprli tudi sosedje, zato na MOK pričakujemo, da bo Upravna enota Kranj že v kratkem izdala gradbeno dovoljenje,« je povedal Matjaž Rakovec, župan MOK.

 

Podpora države in EU

 

V začetku je bilo predvideno, da se bo projekt izvedel prek javno-zasebnega partnerstva, vendar pa se je pri ponovni presoji projekta izkazalo, da ga MOK lahko izvede v lastni režiji. Mestna občina Kranj ima možnost pridobiti sredstva sofinanciranja iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN) EU in Republike Slovenije v višini 1,4 milijona evrov, za nadzidavo učilnic pa še približno 300 tisoč evrov iz Eko sklada.

 

Ko bo MOK od Ministrstva za okolje in prostor RS prejela odločitev o podpori, bo začela postopek javnega naročila in izbrala izvajalca del, kar bo predvidoma zaključeno do konca leta 2020. Gradnja je tako predvidena v začetku leta 2021.

 

 

Tako naj bi bil videti nova telovadnica na novi lokaciji skupaj z zunanjim igriščem.

Foto: MOK

Kategorije:
sporocila-za-javnost