Pričetek gradbenih del tudi v Bitnjah

Izdali smo dovoljenje za zaporo dela občinske ceste in soglasje za postavitev prometne signalizacije na občinskem cestnem omrežju v Bitnjah. Iz narave postopka pridobitve vseh uradnih dovoljenj za spremembo prometne ureditve na tem območju državne ceste sledi, da je - po pridobljenem dovoljenju s strani MO Kranj -, končno odločbo DRSI pričakovati v naslednjem tednu, spremembo prometnega režima v tem delu Kranja pa najverjetneje po velikonočnih praznikih.

 

Obseg načrtovanih del bo izveden fazno. V prvi fazi bo izvajalec v delu proti polju zgradil pomožni vozni pas (deviacija), po katerem bo celoten promet potekal dvosmerno. V tej fazi bo izvedena večina gradbenih del v obstoječem krožišču (meteorna kanalizacija, otok, …). Z vzpostavitvijo dvosmernega prometa po tem pomožnem pasu, bo vzpostavljena popolna zapora občinske ceste (tj. krak križišča proti Stražišču). Popolna zapora občinske ceste za osebni promet je izdana do 22. junija 2019, ne bo pa veljala za avtobusni promet. Tudi v nadaljevalni fazi, ko se bodo gradili kraki krožišča, bo vzpostavljen izmenični enosmerni prometni režim, urejen s semaforji in ročnim usmerjanjem prometa.

 

Vse voznike MO Kranj pozivamo k upoštevanju prometne signalizacije, tako z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj kot tudi PU Kranj je dogovorjeno spremljanje prometa in tudi morebitna prilagoditev prometne signalizacije (vključno s spremembami semaforskih režimov) na križiščih trase obvoza.