Pridobitev za Vrtec Čebelica

S tem, ko so prejšnji teden končali z asfaltiranjem, je Mestna občina Kranj (MOK) zaključila projekt vzpostavitve devetih dodatnih parkirnih mest na zemljišču pred Vrtcem Čebelica. Sedaj je zaposlenim, staršem otrok in obiskovalcem na voljo skupno 18 v celoti urejenih parkirnih mest.

 

Parkirišče pri vrtcu Čebelica na Planini v Kranju, ki ga je MOK lani z odkupom zemljišča od zasebne lastnice razširila še za potrebnih dodatnih devet parkirnih mest, je od prejšnjega tedna tudi asfaltirano in urejeni z robniki. Že ob koncu lanskega leta so ob robu na zeleni pas zasadili tudi pet dreves. 

Čeprav ne gre za novogradnjo, je mestna občina z izgradnjo dodatnih parkirišč zadostila tudi trenutno veljavnemu Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki določa, da morata biti za potrebe parkiranja zagotovljeni dve parkirni mesti na oddelek vrtca, Vrtec Čebelica, ki ga obiskuje 154 otrok, pa ima osem oddelkov: tri za prvo in pet za drugo starostno obdobje.

Vendar pa razširjeno parkirišče s skupno 18 parkirnimi mesti ni na voljo le zaposlenim v vrtcu in staršem otrok, ampak tudi obiskovalcem. Vsako dodatno parkirišče na Planini pa je glede na izjemno pomanjkanje zagotovo več kot dobrodošlo.