Pripravljeni v primeru širjenja koronavirusa

Mestna občina Kranj je še pred pojavom koronavirusa na slovenskih tleh v sodelovanju z direktorji zdravstvenih ustanov na Gorenjskem, predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Civilne zaščite in policijo pripravila načrte ukrepanja, prilagojene stopnji ogroženosti. Ob tem pa javnost poziva k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov, saj ti učinkovito preprečujejo širjenje virusa.

 

Zdravstveni dom Kranj je ena od 16 vstopnih točk v Sloveniji, kar pomeni, da lahko tam po predpisanem protokolu (v izoliranih prostorih ter z dodatno zaščitenim in usposobljenim zdravstvenim osebjem) sprejemajo in odvzemajo brise bolnikom s simptomi koronavirusa. Klinika Golnik pa je referenčna bolnišnica, kjer bi se lahko izvajala triaža, torej razvrščanje bolnikov, glede na stopnjo bolezni oz. nujnost obravnave, pa tudi nameščali in zdravili huje obolele.

 

Ob tem so se na sestanku, na katerem sta sodelovala tudi župan Mestne občine Kranj (MOK) Matjaž Rakovec in Sašo Govekar, Služba za zaščito in reševanje MOK, med drugim dogovarjali še, kako ukrepati v primeru epidemije: od zagotavljanja prevoza okuženih pacientov v bolnišnice, mreži prostovoljcev, ki bi ljudem v izolaciji doma dostavljali hrano, do zapiranja javnih institucij, kar ponekod v tujini že izvajajo.

 

MOK je osnovala tudi krizno skupino, ki bo v primeru poslabšanja razmer skrbela za obveščanje zaposlenih in občanov MOK. Že zdaj pa vse zaposlene in občane poziva, naj se dosledno držijo preventivnih ukrepov:

  • izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni
  • ne dotikamo se oči, nosu in ust
  • če zbolimo, ostanemo doma ter pokličemo svojega osebnega zdravnika ali sprejemno pisarno, da nas usmeri
  • upoštevamo pravila higiene kašlja (v robček, ki ga nato odvržemo, ali v zgornji del rokava)
  • redno si umivamo roke z milom in vodo
  • za razkuževanje rok lahko uporabimo tudi namensko razkužilo za roke, a mora vsebnost etanola znašati vsaj 60 odstotkov
  • uporaba zaščitnih mask zaenkrat še ni potrebna
  • izogibamo se zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi, doma pa poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov

Najbolj aktualne in ključne informacije ter priporočila za zaščito zdravja prebivalcev sicer ves čas objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in sicer na povezavi https://www.nijz.si/.

 

Navodila za preprečevanje okužbe (pravilna higiena rok in kašlja):

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

Navodila za bolnika, okuženega s koronavirusom:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_bolnika_v_domaci_oskrbi_koronavirus.pdf

 

Ključne informacije o koronavirusu na enem mestu:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

 

 

Kategorije:
aktualno koronavirus