Prispeli številni in raznovrstni predlogi za participativni proračun 2023

Minulo nedeljo se je ob polnoči iztekel rok za oddajo projektnih predlogov za participativni del proračuna za leto 2023, k čemur je Mestna občina Kranj (MOK) občanke in občane povabila v začetku junija. Skupno so v poletnih mesecih prejeli nekaj manj kot 180 predlogov projektov, ki jih bo zdaj pregledala komisija. Za tiste, ki se bodo izkazali za izvedljive v okviru participativnega proračuna, bo potekalo glasovanje med 29. septembrom in 9. oktobrom 2022.

 

Da bi bil postopek priprave in oddajanja pobud za občanke in občane čim lažji, so v Mestni občini Kranj v okviru kampanje Projekti za vas in mesto za leto 2023 v juniju izvedli tri delavnice v živo in eno prek spleta ter dve projekti pisarni. Do nedelje, 4. septembra 2022, so prek spleta, osebno ali po pošti skupno oddali 178 predlogov projektov, ki bi jih bilo po njihovem treba izvesti v posameznih krajevnih skupnostih za bolj prijetno bivanje.

 

»Z odzivom ljudi smo zadovoljni, še zlasti, ker je zbiranje predlogov potekalo v poletnem času, ko se aktivnosti upočasnijo. Ker smo si želeli čim več dobrih predlogov, smo rok za oddajo vmes še podaljšali in ljudem omogočili več časa za premislek. Zahvaljujem se vsem, ki so si vzeli čas ter oddali zelo raznovrstne pobude: od preplastitev cest, obnov (športnih) igrišč, postavitev klopi, koloparkov in zunanjih fitnesov do ureditev spomenikov, muzejev, parkov, kopališč, postavitev radarja, skupnostnih vrtov, zasaditev … Skratka, dela nam ne bo zmanjkalo, življenje v Kranju in okolici pa bo lepše,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Sledi pregled pobud, nato glasovanje

O tem, kateri od prejetih predlogov se bodo uvrstili na glasovanje, bo v naslednjih dneh odločala komisija, pri čemer bo izhodišče, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 2.500 in 24.000 evri (z DDV-jem) in ali ustreza drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.

Za tiste predloge, ki so skladni z navedenimi kriteriji, bo možno glasovati med 29. septembrom in 9. oktobrom 2022, ko bodo občanke in občani neposredno odločali o tem, katere projekte v okviru participativnega proračuna v višini 624.000 evrov je treba prednostno izvesti.

Glasovali bodo lahko upravičenci, ki bodo na dan glasovanja stari 16 let in več, in sicer prek spleta ali pa osebno v stavbi MOK (Avla, vhod s parkirišča Brioni). Osebno bo možno glasovati 5. in 6. oktobra 2022 (med 8. in 17. uro), glas bo mogoče oddati za en projekt v krajevni skupnosti stalnega prebivališča.

 

Seznam predlogov projektov za glasovanje bo objavljen na spletni strani projekta (dostop je možen tudi prek spletne strani MOK s klikom na spletno pasico participativnega proračuna na naslovnici) in tudi v Kranjskih novicah, ki jih bodo gospodinjstva prejela 29. oziroma 30. septembra 2022.

Po koncu glasovanja bodo rezultati objavljeni na spletni strani projekta, in sicer po 10. oktobru 2022, predvidoma tudi v oktobrski številki Kranjskih novic.

Izglasovani projekti bodo izvedeni v letu 2023, stanje oziroma njihov status pa bo možno spremljati na spletni strani projekta, tako kot je trenutno za projekte, predlagane v okviru participativnega proračuna za leto 2022.