Prispelo 190 predlogov za participativni proračun

Prejšnji petek se je ob polnoči zaključil postopek zbiranja projektnih predlogov za participativni del proračuna za leto 2022, ki ga je Mestna občina Kranj (MOK) začela izvajati 5. januarja letos. Skupaj s predlogi, prispelimi še po pošti, so na MOK prejeli 190 predlogov projektov. Zdaj bo komisija preverila, ali so predlogi izvedljivi v okviru participativnega proračuna, od 1. marca pa bodo o njih lahko glasovali občanke in občani.

 

Zbiranje projektnih predlogov za participativni del proračuna za leto 2022 v okviru kampanje Projekti za vas in mesto se je zaključilo prejšnji petek, 4. februarja 2022, ob polnoči. Občanke in občani so prek spleta, osebno ali po pošti skupno oddali kar 190 predlogov projektov, ki bi po njihovem izboljšali razmere v njihovem kraju.

 

O tem, kateri od prejetih predlogov se bodo uvrstili na glasovanje, bo v teh dneh odločala komisija ki bo preverila, ali je predlog izvedljiv, skladen z zakonodajo, v pristojnosti občine, finančno ovrednoten med 2.500 in 24.000 evri (z DDV-jem) in ali ustreza drugim predpisanim pogojem za uvrstitev v participativni proračun.

 

Tisti, ki bodo ustrezali vsem predpisanim pogojem, se bodo uvrstili na glasovanje, ki bo potekalo med 1. in 10. marcem 2022. Takrat bodo občanke in občani neposredno odločali o tem, kateri projekti so najbolj potrebni in jih je je treba prednostno izvesti. Za to je namenjenih 624.000 evrov proračunskih sredstev Mestne občine Kranj.

 

Predlogi so bili raznovrstni

Občanke in občani so največkrat predlagali ureditev oziroma posodobitev otroških igrišč, rekreacijskih površin, sprehajalnih in kolesarskih poti ter gozdnih učnih poti. Med predlogi je tudi obnova objektov kulturne dediščine, postavitev oziroma obnova spomenikov in obeležij ter ureditev skupnega prostora za druženje in aktivno preživljanje prostega časa.

 

Občanke in občani si želijo ureditve parka, postavitve klopi ter pitnikov, prav tako pa tudi postavitve informacijskih tabel. Med infrastrukturnimi predlogi so se največkrat pojavile pobude za odpravo talnih ovir, obnove pločnika, postavitev merilcev hitrosti ter ulične razsvetljave, med mehkimi vsebinami pa vodena vadba, predstave za otroke, monitoring štorkelj in podobno.

 

Nadaljnji koraki

Seznam predlogov projektov za glasovanje bo objavljen na spletni strani projekta (dostop je možen tudi prek spletne strani MOK s klikom na spletno pasico participativnega proračuna na naslovnici). Prav tako bo seznam projektov objavljen na spletni strani MOK in še v Kranjskih novicah, ki jih bodo gospodinjstva prejela 24. februarja 2022.

 

Od 1. marca 2022 dalje bodo lahko glasovali vsi občani in občanke s stalnim prebivališčem v Mestni občini Kranj, stari vsaj 16 let. Svoj glas bodo lahko oddali enkrat, in sicer:

 

  • preko spletnega mesta oziroma aplikacije predlagaj.kranj.si ali
  • od 7. do 10. marca 2022 osebno na sedežu MO Kranj (Slovenski trg 1, 4000 Kranj) v času uradnih ur, kjer jim bo za izpolnjevanje na voljo tudi pomoč.

 

Od 11. marca 2022 bodo na spletnem mestu predlagaj.kranj.si lahko preverili tudi, kateri projekti so bili izglasovani za čimprejšnjo izvedbo.

 

Pogled na doslej opravljeno delo

V MOK so sicer v drugi polovici januarja izvedli 14 delavnic za vse krajevne skupnosti, zadnjo od teh tudi v spletni obliki z željo, da občankam in občanom omogočijo čim več možnosti za seznanitev s participativnim proračunom. Na spletni strani projekta predlagaj.kranj.si je na voljo tudi videoposnetek spletne delavnice. Skupno se je delavnic udeležilo 80 občank in občanov, ob tem pa je MOK izpeljala še osem projektnih pisarn, na katerih so udeležencem izkušeni sodelavci pomagali pri izpolnjevanju obrazca za oddajo predlogov in snovanju idej. V MOK so tako na delavnicah, projektnih pisarnah, prek telefona ali elektronske pošte svetovali skupno svetovali več kot sto ljudem.

 

»Z odzivom ljudi smo zadovoljni, še zlasti, ker je bilo to prvo tako sodelovanje za nas vse – za občanke in občane ter tudi za našo mestno občino. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so podali predloge in pobude za boljše življenje in delo v kraju, kjer prebivajo. Zdaj jih bomo pozorno bomo pregledali in oblikovali seznam za glasovanje. Nadejamo se, da bo gladko potekalo tudi nadaljevanje projekta, še zlasti pa za prihodnja proračunska leta, ko bo proces vsem vpletenim in sodelujočim že bolj domač,« je ob tem povedal župan MOK Matjaž Rakovec.