Prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever – javno naznanilo

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj sever. Od 10. maja 2022 do 10. junija 2022 bo javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu gov.si.

Povezave:  https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/  in https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave/ .

 

Pripravljavec bo organiziral tudi javno predstavitev, ki bo potekala 18. maja 2022 ob 16. uri na sedežu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, sejna dvorana 15. Javnost ima v času objave možnost podati predloge in pripombe.

 

Obrazec in več informacij najdete na tej spletni strani pod zavihkom Javni razpisi/Javne razgrnitve.

Kategorije:
aktualno