Prvi hotel za žuželke s cvetlično zasaditvijo

Na dan, ko se kresna noč prevesi, so Komunala Kranj, Fundacija Vincenca Drakslerja in Mestna občina Kranj simbolično prispevali k večji skrbi za naše okolje in življenje v njem. S tem se izpopolnjuje poslanstvo in naravnanost k trajnostnemu razvoju.

 

Na kresni dan so predstavili prvi "žužohotel", ki so ga izdelali zaposleni Fundacije Vincenca Drakslerja. Nov ekosistem prijazen žuželkam je v celoti izdelan iz odpadnih in naravnih materialov, umeščen pa je v cvetlični park pred upravno stavbo Komunale Kranj, med parkirišči podjetja in Ulico Mirka Vadnova. V trajni zasaditvi cvetličnih gred, kjer prevladujejo vrtnice, najdemo tudi druge rastline, ki bodo skrbele za njihovo prehranjevanje.

 

Ob kratkem kulturnem programu so zbrane goste priložnostno nagovorili podžupan Mestne občine Kranj, Janez Černe, generalni sekretar Fundacije Vincenca Drakslerja, Gregor Tomše in direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon.

 

Otvoritev Žužohotel

 

 

Več o dogodku lahko preberete na povezavi tukaj.

 

Foto: Samo Paušer in arhiv Komunale Kranj.