Ptičja gripa: več kranjskih naselij razglasili za ogrožena območja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z namenom ugotavljanja, preprečevanja in zatiranja ptičje gripe razglasilo zaščitna in ogrožena območja tudi v Mestni občini Kranj, in sicer v Britofu, Hrastju, na Jami, v Mavčičah in Prašah. To pomeni, da morajo lastniki perutnine in ptic v ujetništvu v omenjenih krajih upoštevati odrejene (samo)zaščitne ukrepe.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je zaščitna in ogrožena območja v občinah Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Šenčur razglasilo z Odločbo št. U06170-137/2023/6-U920-1. V Mestni občini Kranj je za ogrožena območja razglasilo naselja Britof, Hrastje, Jama, Mavčiče in Praše, zato morajo rejci perutnine upoštevati odrejene ukrepe (4. in 5. točka izdane odločbe), in sicer:

 

Na ogroženem območju:

 • prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja, z in nanj: ne glede na to so po predhodni odobritvi pristojnega OU dovoljeni premiki:
 1. pod pogoji iz 43. člena Uredbe 2020/687/EU
 2. za namene zakola perutnine iz ogroženega območja v skladu s 44. členom Uredbe 2020/687/EU
 3. perutnine pod pogoji iz 46. člena Uredbe 2020/687/EU
 4. valilnih jajc pod pogoji iz 47. člena Uredbe 2020/687/EU
 5. za namene premikov svežega mesa, pridobljenega iz živali iz obratov na ogroženem območju v skladu s 49. členom Uredbe 2020/687/EU
 6. za namene premikov jajc za prehrano ljudi v skladu s 50. členom Uredbe 2020/687/EU

 

Velja tudi prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje iz zaščitenega območja, razen na odlagališče v skladu z 51. členom Uredbe 2020/687/UE po prehodni odobritvi OU.

 

Na zaščitnem območju:

 • prepoved premikov ptic in njihovih proizvodov znotraj območja (z in nanj). Ne glede na to so po predhodni odobritvi pristojnega OU dovoljeni premiki:
 1. pod pogoji iz 28. člena Uredbe 2020/687/EU in
 2. za namene zakola perutnine iz zaščitenega območja v skladu z 29. členom Uredbe 2020/687/EU; najavo zakola mora izvajalec dejavnosti sporočiti pristojnemu OU najmanj 72 ur pred nameravanim zakolom;
 3. perutnine pod pogoji iz 30. člena Uredbe 2020/687/EU;
 4. za namene premikov svežega mesa, pridobljenega iz živali it obratov na zaščitenem območju v skladu s 33. členom Uredbe 2020/687/UE;
 5. za namene premikov jajc za prehrano ljudi v skladu s 34. členom Uredbe 2020/687/UE;

 

Velja tudi prepoved premikov gnoja, nastilja, uporabljene stelje iz zaščitenega območja, razen na odlagališče v skladu s 35. členom Uredbe 2020/687/EU po prehodni odobritvi OU.

 

Več o tem je na voljo v novici na spletni strani Vlade RS.

Kategorije:
aktualno