Razstava ilustratorke z univerzitetno Prešernovo nagrado

Za Prešernov dan, slovenski kulturni praznik bo v galeriji Prešernove hiše gostovala mlada ilustratorka, ki je za svoje delo prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. Ilustratorka Maša P. Žmitek se ukvarja z znanstveno ilustracijo. Odprtje razstave bo v četrtek, 6. februarja 2020, ob 18. uri v Prešernovi hiši v Kranju.

 

Umetnica je za magistrsko nalogo z naslovom Megafavna kenozoika, razred: sesalci, v letu 2018 prejela univerzitetno Prešernovo nagrado. Njeno raziskovalno delo pomembno prispeva k razumevanju pri nas manj raziskanega področja znanstvene ilustracije ter analognih tehnik prikazovanja gibanja in njihove rabe v učne namene. Nove tehnike pa razširja tudi na druga področja ilustracije. Najnovejši projekt so upodobitve Gala, Mišjega strahu in Kužka Postružka v obsežni otroški pesniški zbirki Svetlane Makarovič z naslovom Pesmi muce Potovke.