Redna spomladanska deratizacija

 

Kot sporočajo s Komunale Kranj, bodo aktivnosti na območju Mestne občine Kranj in v občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo in Preddvor potekale predvidoma teden dni, veliko pa je odvisno tudi od vremenskih razmer. Zaradi boljšega učinka bodo deratizacijo javne kanalizacije izvedli skupaj z deratizacijo javnih površin (površine pred večstanovanjskimi objekti).

Izvajalci bodo primerno zaščiteni s osebnimi zaščitnimi sredstvi (obrazna maska, rokavice). Ekipa bo sestavljena iz dveh članov, ki bosta opravljala svoje delo ter se izogibala kakršnih koli stikov z občani.

 

Redna deratizacija spomladi in jeseni

 

Četudi letos zaradi posebnih razmer preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom Komunala Kranj posebej razkužuje javne površine, je deratizacija javne kanalizacije reden zaščitni ukrep, ki ga izvajajo v pomladanskem in jesenskem obdobju na območju vseh občin, ki jih pokrivajo. Za deratizacije v večstanovanjskih objektih pa so dolžni poskrbeti upravniki oz. lastniki stanovanj. Komunala Kranj je izvedla zadnjo redno deratizacijo med 26. in 30. septembrom 2019, zadnja interventna deratizacija pa je bila izvedena v drugi polovici oktobra 2019.

 

Ukrepi proti škodljivim glodavcem

 

Problematiki glodavcev sledijo predvsem v strnjenih naseljih, kjer je veliko prebivalcev na majhnem območju, posledično pa veliko odpadkov. Na povečan pojav glodavcev vpliva napačno odlaganje bioloških odpadkov, hranjenje prostoživečih ptic, odmetavanje ostankov hrane v straniščne školjke, ki jo nato zaznavajo v kanalizacijskem omrežju in na čistilnih napravah, odmetavanje ostankov hrane ali umazane embalaže z ostanki hrane na javne površine.

 

Uporabnikom svetujejo in jih opozarjajo, kaj ne sodi v straniščno školjko, v okviru dnevov odprtih vrat prikazujejo posledice nepravilnega odlaganja hrane, bioloških odpadkov in odpadkov nasploh, na zadnji strani položnic, ki jih občani prejmejo na dom, objavljajo opozorila in nasvete, ravno tako so nasveti dostopni na spletni strani podjetja Komunala Kranj, na kanalu YouTube podjetja je objavljen video prikaz delovanja Centralne čistilne naprave z opozorili.

 

Dejstvo je, da živali kanalizacijskih sistemov ne uporabljajo za bivanje, temveč jim predstavljajo predvsem prostor za iskanje hrane in gibanje. Bivališča pa si gradijo v luknjah ob sistemih ali ostali podzemni infrastrukturi (elektro, telekomunikacijski, toplovodi, kleti …) ter na primernih površinah na površju (zapuščeni objekti, kupi odpadkov, kompostniki …). Prav zaradi slednjega je k reševanju težave večje namnožitve glodavcev vedno potrebno pristopiti na več nivojih, predvsem pa velja, da odtoki in straniščne školjke ne smejo nadomeščati zabojnikov za odpadke.