Regijska vaja zaščite in reševanja

V soboto, 25. maja 2019, bo med 11. in 15. uro v Stražišču, na območju industrijske cone Laze, potekala regijska vaja usposobljenosti enot in služb na področju zaščite in reševanja ob požaru, nesreči z nevarnimi snovmi, evakuaciji industrijske cone in množični dekontaminaciji.

 

Cilji vaje so preveriti stanje organiziranosti, usposobljenosti in opremljenosti vseh sil za zaščito in reševanje v MO Kranj, ki se po načrtih vključujejo v zaščito in reševanje. Prav tako bodo preverili koordinacijo aktivnosti med reševalnimi enotami, regijskim centrom za obveščanje, Upravo RS za zaščito in reševanje ter podjetji v industrijski coni Laze, delovanje sistema množične dekontaminacije ter sistema zvez in obveščanja. Glavnina vaje bo skoncentrirana na podjetje Ekol, v katerem morajo biti zaposleni še posebej pozorni na varnost pri delu z nevarnimi snovmi.

 

Regijsko vajo organizira Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, pomoč pri organizaciji pa nudi tudi MO Kranj s Krajevno skupnostjo Stražišče.

 

V vaji sodelujejo gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj, gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze MO Kranj, Osnovno zdravstvo Gorenjske s službo Nujne medicinske pomoči, Civilna zaščita Mestne občine Kranj, Policija, Ekološki laboratorij mobilne enote in CZ Gorenjske regije.

 

Vaja bo zaprta za javnost, zaradi varnosti jo bodo spremljali lahko samo povabljeni gostje in novinarji ter predstavniki civilne iniciative. V času vaje bo območje industrijske cone Laze zaprto za promet. Zapora ceste bo postavljena na Ješetovi ulici pri odcepu za Laze. Nujne dostope bodo urejali redarji MO Kranj oziroma bo urejen obvoz.

Kategorije:
aktualno