Ribolovni dnevi na Bobovku za izboljšanje ekosistema

Na glinokopnih jezercih na Bobovku, Krokodilnici in Ledvički, bo v času od 20. do 22. septembra izjemoma dovoljen ribolov (od zore do mraka), v primeru slabega vremena pa bo naslednji termin med 4. in 6. oktobrom.


Kranjska enota Zavoda RS za varstvo narave je v sodelovanju z lastniki zemljišč ob glinokopnih jezercih za izboljšanje stanja ekosistema dogovorila tridnevni ribolov. Na Krokodilnici in Ledvički, ki sta del Naravnega rezervata glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju, je ribolov sicer prepovedan z Uredbo in Odlokom, ki pa dopuščata izjeme z namenom izboljšanja stanja biotske pestrosti. »Menimo, da se bo z ribolovom in odstranitvijo večje količine rib iz jezerc izboljšalo stanje ekosistema, predvsem za kačje pastirje in druge vodne žuželke ter dvoživke. Prav tako menimo, da se bo z zmanjšanjem populacije krapov izboljšala kakovost vode,« sporočajo s kranjske enote Zavoda RS za varstvo narave.


Ribolova pravila
Ribe se lahko lovi le skladno z Zakonom o ribištvu in na določenih ribolovnih mestih, kar bodo po dogovoru spremljali nekateri člani RD Kranj. Predhodno hranjenje ni dovoljeno. Ujete domorodne ribe se stehta in izpusti v Čukovo jamo, tujerodne pa se po tehtanju humano usmrti.


Nagrade za najbolj zagnane ribiče
Najbolj učinkovite ribiče bo nagradila družina Zabret, ki upravlja z ribnikom Čukova jama:
1. nagrada: 5 dnevnih ribolovnih kart za Čukovo jamo,
2. nagrada: 3 dnevne ribolovne karte za Čukovo jamo,
3. nagrada: 1 dnevna ribolovna karta za Čukovo jamo.


Prijavite se
Nujna je predhodna prijava do srede, 18. 9. 2019, po e-pošti: metod.zabret@zabret.si. Prijavnina je 8 evrov in se plača ob prihodu. Namenjena bo pokritju stroškov organizacije in za ohranjanje narave v povezavi z ribolovnimi dnevi, ki jih bo imel lastnik zemljišč. V primeru prevelikega števila prijav, jih bodo omejili, prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej. Če bo ribolov zaradi slabega vremena v oktobrskem terminu, bodo organizatorji prijavljene ribiče o tem predhodno obvestili. Dodatne informacije po e-pošti sonja.rozman@zrsvn.si.