S projektom GORKI2 pričenjamo v naselju Britof

Izvajalec del bo predvidoma v prihodnjem tednu že pričel z gradbenimi deli projekta GORKI2, in sicer v naselju Britof. Mestna uprava je projekt, skupaj z okvirnim terminskim planom, tudi že predstavila predstavnikom Sveta Krajevne skupnosti Britof, prav tako so bila predstavljena orodja obveščanja občanov, med drugim tudi spletna stran projekta www.gorki2.si.

 

Na predstavitvi predstavnikom Sveta Krajevne skupnosti Britof, organizirani na pobudo MO Kranj, so nadzornik, projektant in predstavnik izvajalca predstavili projekt ter potek in način izvedbe načrtovanih del. Izvajalec ima namreč po pogodbi za izgradnjo komunalne infrastrukture na celotnem območja v aglomeraciji Britof-Predoslje (gre za naselja Britof, Orehovlje in Predoslje) leto in pol časa. O načrtovanih posegih so bili obveščeni tudi vsi zainteresirani zunanji upravljalci komunalnih vodov.