S promocijo dogodkov do še več veselja za branje

Kranj, 18. avgust 2020 – Mestna občina Kranj bo kot dobitnica naziva Branju prijazna občina tudi letos sodelovala v projektu Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 11. oktobra. Ob tem vabi vse tiste, ki nameravajo letos organizirati dogodke na temo spodbujanja branja, naj sporočijo svojo namero in si zagotovijo dodatno promocijo dogodka na lokalnem in nacionalnem nivoju.

 

Mestna občina Kranj (MOK) si prizadeva za dvig bralne kulture med vsemi generacijami in se zato tudi letos pridružuje projektu Nacionalni mesec skupnega branja (NMSB), ki poteka od 8. septembra (mednarodni dan pismenosti) do 11. oktobra (zaključek Tedna otroka). S sodelovanjem pri projektu NMSB želi spodbuditi branje kot vrednoto pri vseh generacijah bralcev prek skupnega branja, z branjem povezanimi dogodki ter s širjenjem, izposojo in nakupom knjig.

 

Ključni pri dvigovanju bralne kulture in tudi pridobitvi naziva Branju prijazna občina so nedvomno projekti s področja branja, zato želi MOK izvajalcem v največji meri pomagati pri promociji njihovih projektov. Lani se je pozivu k sodelovanju odzvalo kar nekaj izvajalcev in v MOK si želijo, da bi bilo tako tudi letos.

 

Vabilo k vpisu dogodka za več promocije

 

Vse izvajalce dogodkov, projektov ali programov na temo branja (nevladne organizacije, ustanove, posameznike …) tako vabijo, da dogodke najavijo v spletni dogodkovnik, s čimer si bodo zagotovili nacionalno promocijo svojega dogodka. 

 

V dogodkovnik sicer lahko izvajalci vpišejo tudi vse projekte na temo branja, ki so jih že, ali pa jih še bodo organizirali v letošnjem letu, torej ne zgolj v terminu Nacionalnega meseca skupnega branja.

 

V MOK ob tem naprošajo, da dogodke, ki jih bodo vpisali v dogodkovnik, izvajalci  posredujejo tudi na naslov: petra.polak@kranj.si najpozneje do torka, 1. septembra 2020, saj bo MOK v sodelovanju z Mestno knjižnico Kranj poskrbela za dodatno promocijo dogodkov v lokalnem okolju.

 

Zaradi pojava novega koronavirusa SARS-CoV-2 bo sicer projekt Nacionalnega meseca skupnega branja potekal v skladu s takrat predpisanimi varnostnimi ukrepi.

 

Dodatne informacije

Sodelujoči lahko v promocijske namene uporabljajo označbe (logotipe), na spletni strani je na voljo tudi več informacij o projektu Nacionalni mesec skupnega branja.

 

Naslovna fotografija: Pixabay