Še bolj varno in udobno za pešce in kolesarje

Mestna občina Kranj je uspešno zaključila projekt ureditve avtobusnega postajališča in prehoda za pešce na Škofjeloški cesti, od danes pa bo nared tudi kolesarska povezava ob Savi Stara cesta–Struževo.

 

S postavitvijo še zadnje manjkajoče prometne signalizacije je Mestna občina Kranj (MOK) zaključila projekt ureditve avtobusnega postajališča in prehoda za pešce na območju, kjer se Hafnarjeva pot priključi Škofjeloški cesti.

Pri načrtovanju projekta je MOK sledila cilju, da ima prehod za pešce tudi navezavo na ostale površine, zato sta bila čakališče in pločnik zgrajena na vzhodni strani Škofjeloške ceste ob priključku Hafnarjeve poti, označili so avtobusno postajališče in ob njem še želeni prehod za pešce.

 

S tem je MOK ugodila pobudi krajanov in krajevnih skupnosti, ki so izrazili potrebo po bolj varnem prečkanju omenjene ceste.

 

Bolj varno bo odslej tudi kolesarjenje in sprehajanje ob Savi. Komunala Kranj je namreč utrdila in na približno dva metra razširila slab kilometer dolgo makadamsko pot, ki je del kolesarske povezave Stara cesta–Struževo. S tem MOK uresničuje zavezanost k čim bolj povezanemu omrežju kolesarskih poti, obenem pa s tem vzpostavlja boljše pogoje za rekreacijo in posledično tudi boljše zdravje občanov.