Sestanek upravnega odbora projekta AGORA in mednarodni seminar za krepitev zmogljivosti mest v Sofiji

Po več kot letu omejitev potovanj je projekt AGORA, ki se izvaja v okviru programa INTERREG Donava in je sofinanciran s sredstvi Evropske unije (ESRR, IPA II), pričel z rednimi sestanki v živo. Sofijsko razvojno združenje in občina Sofia sta 11. in 12. maja 2022 v prestolnici Bolgarije gostila drugo srečanje v živo in sicer sestanek upravnega odbora projekta in mednarodni seminar za krepitev zmogljivosti mest.

V Sofiji smo se zbrali teritorialni partnerji iz Kišinjeva v Moldaviji, Cluj-Napoce v Romuniji, Koprivnice na Hrvaškem, Kranja v Sloveniji, Neckar-Alb regije v Nemčiji, Prage, Češke, Slavonskega Broda na Hrvaškem, Szarvasa na Madžarskem in Zenice v Bosni in Hercegovini. Dogodku so se pridružili tudi znanstveni partnerji iz Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Urbasofia in Eutropian, Pakora in Metropolitan Research Institute - Városkutatás Kft., ki so dogodek spremljali na spletu.

 

Sestanek konzorcija je bil poln intenzivne izmenjave mnenj, spoznavanja različnih procesov soustvarjanja, spoznavanja agend regeneracije partnerskih mest in njihovih pilotnih projektov prenove ter pobud za aktiviranje deležnikov. Partnerji smo po sestanku obiskali Toplocentralo – pilotni projekt Sofije, se srečali z ekipo Toplocentrale in si ogledali reko, ki jo je treba vključiti v uporabno površino objekta.

 

Transnacionalni delavnici za krepitev zmogljivosti so se pridružili tudi predstavniki drugih bolgarskih občin, deležniki in drugi predstavniki projektov INTERREG Podonavje na področju kulture in urbane regeneracije. Udeleženci so skupaj delali na osnovnih stebrih orodij za krepitev zmogljivosti AGORA, ki bo dokončan kasneje v projektu, in sicer od finančnih in poslovnih modelov do sodelovanja zainteresiranih strani, od pravičnega prostorskega načrtovanja do trajnosti.

 

Video dogodka si lahko pogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=VeYmYjhEats