Skupna svetovalna pisarna za urejanje prostora nadaljuje z delom

Mestna občina Kranj in Upravna enota Kranj sta se leta 2017 med prvimi v državi dogovorili za ustanovitev skupne svetovalne pisarne za gradnje. Po krajši prekinitvi zaradi epidemije sta se instituciji dogovorili, da bosta dobro prakso ohranili in nadaljevali sodelovanje.

 

Občanom bodo tako še vedno na enem mestu na voljo informacije o urejanju prostora, glede statusa zemljišča, dokumentacije in ostalega, povezanega z gradnjami.

 

Pisarna bo delovala ob sredah med 15. in 16. uro v pritličju Mestne občine Kranj. Občani bodo tam lahko od uslužbencev dveh pristojnih institucij na enem mestu pridobili odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na gradnjo.

 

»Skupna pisarna upravne enote in mestne občine je še en primer dobre prakse ne le za občane, temveč tudi za uslužbence omenjenih institucij. Pri prostorskih zadevah je to še toliko bolj pomembno, da so informacije dostopne na enem mestu. Postopki so tako lahko hitrejši in bolj enostavni za občane,« je dejal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec ob nadaljevanju sodelovanja.