Slovesno ob 30. obletnici dneva državnosti in dvigu nove občinske zastave

Mestna občina Kranj je v četrtek zvečer v sodelovanju z Zavodom za turizem in kulturo Kranj v Letnem gledališču Khislstein Kranj pripravila kulturno bogat osrednji dogodek ob dnevu državnosti. Pred tem pa so na Maistrovem trgu slavnostno dvignili novo zastavo Mestne občine Kranj, na kateri je zdaj tudi grb z andeškim orlom.

 

Pri slovesni obeležitvi 30. obletnice razglasitve samostojne Republike Slovenije sta kulturni program povezovala igralca Prešernovega gledališča Kranj Doroteja Nadrah in Borut Veselko v režiji in po scenariju Ajdina Huzejrovića. Sodelovali so tudi Pihalni orkester Mestne občine Kranj, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Kranj s praporščaki in Gorenjski muzej, ki je prav za to priložnost pripravil razstavo Gorenjska vojna 1991 in si jo je bilo možno ogledati ob dogodku. Sicer si je možno razstavo Gorenjskega muzeja Gorenjska v letu 1991 ogledati v Mestni hiši. 

 

 

Zbrane in povabljene je pozdravil župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, ki je v nagovoru strnil dogodke izpred treh desetletij. »Vodila sta nas pogum in prepričanost, da si svojo državo zaslužimo. Kljub odlični pripravljenosti vodstva in pripadnikov slovenske policije in teritorialne obrambe, da nudijo podporo novi državi, brez soočenja z vojaško silo nekdanje skupne armade ni šlo. Zaradi odličnih slovenskih obrambnih struktur in v izjemno napetih razmerah zelo pretehtanih odločitev je tudi Gorenjska iz desetdnevne vojne izšla z manjšim številom žrtev.«

 

Mlada država je, kakor je povzel, z leti postala članica v pomembnih mednarodnih organizacijah, vstopila v Evropsko unijo. »Smo majhen narod, a se po sposobnostih in uspešnih posameznikih lahko kosamo z največjimi. Zgledi so nam razvite demokracije, izzivov pa ne manjka: skrb za okolje, kakovostne bivanjske razmere, kako do več znanja in uporabe sodobnih tehnologij za dobro človeka … Vse se začne na lokalni ravni. Zato moramo poskrbeti za vse generacije: za mlade, da bodo imeli kje stanovati, si ustvarili družine in bodo videli priložnost v gospodarstvu. Prav tako večjo skrb potrebujejo starejši, da bodo udobno preživljali tretje življenjsko obdobje. V lokalni skupnosti si podajajo roke tudi potrebe prebivalstva s priložnostmi gospodarstva. V to smer delujemo pri načrtovanju uporabe prostora, investicijskih projektih, smo suveren partner pri sodelovanju na državni ravni. Dejstvo je, da nas sodelovanje, vključevanje žene naprej. Da bomo svojo državo dobro upravljali in dostojno živeli. Kajti pomnimo: Domovina je ena, nam dodeljena …« je začel in tudi strnil župan z znanim verzom Otona Župančiča.

 

 

 

Slavnostni dvig nove občinske zastave

 

Še pred slovesnostjo na predvečer dneva državnosti je župan skupaj s podžupanoma, Janezom Černetom in Robertom Nograškom, sodeloval pri dvigu nove zastave Mestne občine Kranj ob vstopu v mestno jedro na Maistrovem trgu. Na zastavi z belim in cinober bordo-rdečim poljem je zdaj še grb v obliki zgodnjerenesančnega ščita z orlom z razprtimi krili.

 

 

»Z umestitvijo grba na občinsko zastavo želimo prepoznavnost Mestne občine Kranj še bolj utrditi in združiti oba simbola, ki predstavljata identiteto lokalne skupnosti. Na kranjskem grbu je andeški orel iz 13. stoletja, simbol tedanjih kranjskih mestnih gospodov. Tu gre zahvala mestnim svetnicam in svetnikom, ki so se strinjali in potrdili predlagano spremembo, in verjamem, da nam bo nova zastava vsem v ponos. Ta vselej sproži tudi čustven odziv, občutje do skupnosti in območja, ki mu pripadamo, kjer je naš dom. Vesel sem, da smo novo občinsko zastavo simbolno razvili ob počastitvi tridesetletnice samostojne države,« je ob tem povedal župan.

 

Kulturni okvir je slovesnemu dvigu zastave dodal Ajdin Huzejrović z interpretacijo pesmi Toneta Pavčka.