Sodelovanje pri prenovi Drulovke

Predstavitev projekta Agora in pilotnega območja nova Drulovka Svetu KS Orehek - Drulovka in drugim deležnikom

 

Kranj, 31. maj 2021 ‑ Poleg predstavnikov občinske uprave so se predstavitve udeležili predstavniki Sveta Krajevne skupnosti Orehek - Drulovka, podjetij Komunala Kranj in Flora, predstavniki Urbanističnega inštituta RS in Društva arhitektov KRARH.

 

Namen projekta AGORA je uvodoma predstavil Janez Ziherl, vodja Urada za okolje in prostor, izzive in predloge bolj funkcionalne ureditve naselja Drulovka pa so po področjih predstavili sodelavci Urada za okolje in prostor, Urada za gospodarske dejavnosti in promet, Oddelka za pravne in kadrovske zadeve in Urada za razvoj, pametno skupnost. Poudarjen je bil pomen participacije deležnikov, prebivalcev in uporabnikov prostora, kar je tudi načelo projekta Agora.

 

Udeleženci so pozdravili povabilo in možnost sodelovanja pri iskanju rešitev za revitalizacijo Drulovke. Menijo, da je ureditev soseske z določenimi rešitvami na področju prometne varnosti, odpadkov, ureditve zelenic in športno rekreativnih površin možno izboljšati, da bo prijetnejša za bivanje, aktivnosti in kakovostno preživljanje prostega časa.

 

Projekt AGORA vidijo kot priložnost, ki bo lahko na koncu procesa ponudila ustrezne pristope in rešitve tudi za druga območja v Kranju, kjer so možnosti za izboljšave.