Sodelujte v akciji Očistimo Gorenjsko invazivk

Mestna občina Kranj, občine Bled, Kranjska Gora, Jesenice, Jezersko, Vodice in Žiri ter Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Kranj, BC Naklo, OŠ Šenčur in Razvojna agencija Sora skupaj organizirajo veliko delovno akcijo Očistimo Gorenjsko invazivk, ki bo namenjena odstranjevanju invazivnih tujerodnih vrst (ITV) rastlin na območju občin. Potekala bo v soboto, 10. junija 2023.

 

Invazivne tujerodne rastline s svojim agresivnim širjenjem povzročajo ogromno škodo v naravnem okolju. Zato je na osnovi lanskoletnega primera dobre prakse, ki jo je kot prva izvedla Mestna občina Kranj, letos na Gorenjskem nastala pobuda, da se občine povežejo in pripravijo skupno akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, na katero vabijo vse zainteresirane posameznike ter različna društva.

Na izbranih občinskih zemljiščih bodo organizatorji, šolarji, dijaki, taborniki in prostovoljci odstranjevali invazivne tujerodne vrste. Na terenu bodo prostovoljce pri prepoznavanju invazivnih tujerodnih rastlin usmerjali posebej usposobljeni koordinatorji.

 

Kje bomo čistili na območju Mestne občine Kranj

Zaenkrat so ugotovljena rastišča invazivnih rastlin, ki so tudi zbirna mesta za akcijo čiščenja, na sotočju Rupovščice in Kokre, v kanjonu Kokre, v Britofu pri koloparku (pump track) in v Struževem (označeno na zemljevidu). Po potrebi bodo lokacije še dodali. Akcija bo na terenu potekala med 9.00 in 12.00, po zaključku odstranjevanja invazivnih rastlin pa sledi malica in druženje.

 

Kliknite spletni obrazec in se prijavite

Vabljeni, da se pridružite akciji čiščenja invazivk. Veseli bodo vsakega para rok. Zaradi lažje organizacije prosijo za prijave na spletnih straneh www.ra-sora.si in www.kranj.si. Prostovoljci se prijavijo s spletnim obrazcem, in sicer do 9. junija 2023 do 12.00. Na obeh spletnih straneh in profilih FB lahko spremljate tudi ostale informacije o akciji.

 


PRIJAVA


 

O invazivkah

Na območju Gorenjske je glede na podatke portala www.invazivke.si trenutno zabeleženih približno 40 invazivnih tujerodnih vrst. Najpogostejše so žlezava nedotika, enoletna suholetnica, kanadska in orjaška zlata rozga ter japonski dresnik, v naravi pa se vedno pogosteje pojavljajo tudi nekatere druge, ki so »pobegnile« z vrtov in parkov, na primer metuljnik (davidova budleja), lovorikovec, severnoameriške nebine, navadna barvilnica, sirska svilnica, deljenolistna rudbekija. V naravo se razširijo po naravni poti s semeni, ki jih raznašajo veter, voda, ptice ali pa z našo pomočjo, če v naravo namesto v zbirni center ali domači kompost odlagamo ostanke z vrtov.

 

Invazivne tujerodne rastline pogosto tvorijo goste sestoje, ki negativno vplivajo na biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste, povzročajo gospodarsko škodo in lahko tudi negativno vplivajo na človeško zdravje. Ko se invazivne tujerodne vrste v naravi ustalijo, se začno spontano širiti, pri čemer ima vsaka vrsta svojo strategijo. Pogosto pa pri tem poleg naravnih dejavnikov (veter, voda, prostoživeče živali ipd.) pomagamo tudi ljudje. Z odstranjevanjem ITV preprečimo ali omejimo njihovo širjenje ter s tem zmanjšamo negativne vplive.

Zavedati se moramo, da je odstranjevanje ITV dolgotrajen proces, ki zahteva večletno delo, vztrajnost in natančnost. Z vztrajnostjo lahko vrsto na posamezni lokaciji tudi trajno odstranimo in damo novo priložnost domorodnim vrstam, da ponovno zasedejo svoje mesto v naravi.

 

 

 

Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis)/Fotoarhiv ZRSVN

 

Zemljevid lokacij čiščenja v Mestni občini Kranj

 

Kategorije:
aktualno