Sofinanciranje čistilne akcije

V soboto, 30. marca, bo v kranjski občini potekala že tradicionalna čistilna akcija. Mestna občina Kranj bo tudi letos čistilno akcijo sofinancirala, zato poziva vsa registrirana društva ter lovske in ribiške družine, da pošljejo pisne vloge za sofinanciranje na naslov Mestna občina Kranj, Urad za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, Kranj. Vloge je potrebno oddati do petka, 22. marca 2019, s kratkim opisom območja čiščenja, navedbo približne površine območja, predvidenega števila udeležencev ter časa trajanja akcije. Obrazec vloge lahko dobite na Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Za več informacij o prijavi za sofinanciranje se obrnite na Martino Jaklič (martina.jaklic@kranj.si), telefon 04 23 73 122

Kategorije:
aktualno