Spet dobra kakovost zraka v Kranju in okolici

Spet dobra kakovost zraka v Kranju in okolici

 

Ministrstvo za okolje in prostor je Mestno občino Kranj obvestilo, da območje mestne občine Kranj ne bo več uvrščeno med območja s preseganji delcev, saj meritve izkazujejo dobro kakovost zraka.

 

Na podlagi podatkov Agencije RS za okolje je bilo na našem območju ugotovljeno, da je kakovost zraka pod mejnimi vrednosti preseganj. Leta 2016 je bilo teh preseganj 27, leta 2017 28, leta 2018 pa le še 13.

 

Ministrstvo v tem trenutku pripravlja Načrt za ohranjanje kakovosti zraka za vso Slovenijo. V tem načrtu se predvidevajo tudi spodbude preko Eko sklada. NA ta način bodo še naprej zagotavljali, da se kakovost zraka v mestni občini Kranj ne bo poslabšala.