Spodbuda razvoju socialnega podjetništva

Mestna občina Kranj je letos za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva namenila 40.000 evrov. Po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev, ki je bil 20. novembra 2020, bo petim vlagateljem dodelila sredstva v skupnem znesku 36.162 evrov. Rezultati razpisa so od danes tudi javno objavljeni.  

 

Mestna občina Kranj (MOK) podpira socialno podjetništvo, čeprav k temu ni zakonsko obvezana. S tem doprinaša k zaposlovanju ranljivih skupin, trajnostnemu razvoju, varovanju okolja in lokalni samooskrbi. Letos je temu prek javnega razpisa za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj v letu 2020 namenila 40.000 evrov. Pomoči de minimis se dodeljujejo za naslednje vrste upravičenih stroškov: za prenovo ali najem prostorov, za nakup strojev in opreme ter izobraževanja. Največja možna višina pomoči je 10.000 evrov.

Pomoč de minimis je sicer instrument na področju državnih pomoči, ki državam članicam EU omogoča, da podjetjem dodelijo podporo iz javnih sredstev. Pri delitvi de minimis pomoči je treba upoštevati pogoje, ki jih opredeli Evropska komisija v svojih uredbah, ki urejajo brezplačno pomoč.

 

Letošnji javni razpis se je s končno oddajo vlog zaključil 22. maja, po preteku roka za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev 20. novembra 2020, pa bo MOK petim vlagateljem dodelila sredstva v skupnem znesku 36.162 evrov. Rezultati javnega razpisa so dostopni na tej povezavi.

 

Sicer pa namerava MOK po sprejemu ustrezne  pravne podlage, Odloka o spodbujanju razvoja socialnega podjetništva v Mestni občini Kranj, to obliko podjetništva spodbujati tudi v prihodnje. Mestni svet Mestne občine Kranj bo odlok, ki naj bi veljal naslednja tri leta, obravnaval na 21. redni seji prihodnjo sredo, 2. decembra 2020.