Sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu MOK – št. 3

Obveščamo vas, da je bil dne 13.12.2019 v Uradnem listu RS objavljen Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.

 

 
 
 
S tretjimi spremembami in dopolnitvami Odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj ni bilo sprememb namenske rabe prostora, pač pa le usklajevanje določb tekstualnega dela (prostorsko izvedbenih pogojev) odloka, ki izhajajo iz utemeljenih pobud pravnih in fizičnih oseb in bodo omogočale posamezne načrtovane ureditve in odpravile nekaj manjših pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri uporabi skozi prakso. Določbe odloka, predvsem posamezne izraze, pa je bilo potrebno uskladiti tudi z določbami novega Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona, ki sta pričela veljati 1. junija 2018. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – spremembe št. 3 stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu.
 
Četrte spremembe in dopolnitve IPN MOK, ki vključujejo tudi spremembe namenske rabe, so še v postopku priprave.