Sprememba parkirnega režima na Zlatem polju

Od 3. oktobra 2022 dalje bo na Zlatem polju v podconi C2-J veljal režim kratkotrajnega parkiranja. To pomeni, da bo ob delavnikih možno parkiranje do največ ene ure, vendar bo treba čas prihoda na parkirišče ustrezno označiti. To za imetnike parkirnih dovolilnic in parkirnih abonmajev ne velja, saj so upravičeni do neomejenega parkiranja na tem območju.

 

Območje kratkotrajnega parkiranja (tako imenovana modra cona v pogovornem jeziku) bo veljalo na Zlatem polju v podconi C2-J, to je na naslednjih ulicah: Ulica 1. avgusta 1, 3, 5, 7, 9 in 11, Ulica Franca Rozmana Staneta 9 in 11 ter Kidričeva cesta 2, 4, 4A, 4B, 6, 6A, 6B, 8, 10 in 26 (označeno na fotografiji), in sicer ob delavnikih med 7. in 18. uro, medtem ko bo ob koncih tedna in praznikih parkiranje še naprej neomejeno.

Ker gre za območje z dopustnim kratkotrajnim parkiranjem, mora voznik obvezno označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu – s parkirno uro ali z zapisom časa prihoda na listu, ki mora biti dobro viden od zunaj (na armaturni plošči). V tem primeru je parkiranje dovoljeno za največ eno uro, nato je treba vozilo odpeljati. Le pri pravilni označitvi bodo medobčinski redarji lahko ugotovili, da je parkiranje v skladu s pravili. V nasprotnem lahko skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) vozniku izrečejo globo v višini 40 evrov.

Na tem območju je možno pridobiti parkirni abonma pri Komunali Kranj, ki potem pripravi tudi pogodbo. Vloga za mesečni abonma se odda na elektronski naslov abonma@komunala-kranj.si. Občinska taksa za parkiranje v coni 2 znaša mesečno 40 evrov z DDV ali letno 400 evrov z DDV.