Spremembe pri poslovanju Pošte Slovenije

Pošta Slovenije je v času ukrepov proti širjenju okužb z virusom covid-19 prilagodila izvajanje poštnih storitev. V pomoč pri vsakodnevnih opravkih, pri katerih računate na poštno dostavo ali obisk poštne poslovalnice, smo pripravili zbir sprememb. 

 

Začasne spremembe pri dostavi pošiljk

  • Trikrat tedensko dostavo opravljajo za vse pisemske pošiljke (razen za nenaslovljeno direktno pošto). Ta vključuje dostavo vseh navadnih in priporočenih pisemskih pošiljk ter pošiljk, ki se vročajo po posebnih zakonih, in poštnih nakaznic ter denarnih nakazil – nakaznice UPN.
  • Dvakrat tedensko dostavo izvajajo za nenaslovljeno direktno pošto.

Ostale pošiljke, kot so paketi, mali paketi, pošiljke Hitre pošte, telegrami, dnevni časopisi in tedenske revije, pokojninske nakaznice idr., dostavljajo petkrat tedensko oziroma po ustaljeni dinamiki.

 

Krajši delovni čas poštnih poslovalnic

Vse pošte delajo po skrajšanem urniku, in sicer od 9. do 15. ure, oziroma od 9. do 11. ure. Ob sobotah pošte začasno ne poslujejo in prav tako ne dežurni pošti. Navedeno pomeni, da Pošta Slovenije do nadaljnjega ob sobotah ne dostavlja pošiljk.

Na poštnih okencih so začasno prenehali izvajati določene ne nujne storitve. Še naprej sprejemajo in izročajo poštne pošiljke, opravljajo bančne storitve in plačilni promet. Dostavo v želenem časovnem okvirju so trenutno ukinili, torej izbira možnosti dostave do 10. ure, po 16. uri in dostava med 18. in 20. uro začasno ni več možna.

Pri morebitnih obiskih pošt se dosledno upošteva protokole za ohranjane zdravja in s tem predpisani režim vstopa v pošte, in sicer v omejenem obsegu. V poštnih prostorih se lahko sočasno nahaja zgolj toliko strank, kolikor je delujočih poštnih okenc, stranke pa ob tem upoštevajo priporočeno medsebojno razdaljo. Če so vsa delujoča okenca zasedena, stranke počakajo pred vhodnimi vrati poslovalnice, da pridejo na vrsto, in pri tem prav tako upoštevajo varnostno razdaljo.

 

Omejitve pri pošiljkah v tujino

Seznam držav, za katere je trenutno ustavljen sprejem pisemskih in paketnih pošiljk, Pošta Slovenije dnevno osvežuje. V seznamu držav so z rdečo označene tiste države, ki so bile dodane na dan objave in zanje tudi sprejem pošiljk ni možen. O vseh novostih v zvezi s prenosom čezmejnih pošiljk sproti obveščajo na njihovih spletnih straneh. Ker pa se situacija nenehno spreminja, prosijo za razumevanje, če informacije o ustavitvi prometa v določeno državo v trenutku preverjanja na spletu še niso vidne in to ugotovite šele ob oddaji pošiljke na pošti.

Nakupovanje preko spleta in dostava pošiljk

Zaradi lažje in predvsem varne dostave so pri Pošti Slovenje sprejeli vrsto ukrepov za zavarovanje pred okužbo ob dostavi pošiljk blaga, ki ga kupite prek spleta in prejmete po pošti.

Elementi varnega spletnega nakupa: