Številka 080 18 85 samo za informacije v povezavi s covid-19

Na Mestni občini Kranj imajo aktivno telefonsko številko 080 18 85, na kateri lahko občanke in občani pridobijo informacije v zvezi z epidemijo covid-19. Na isti številki še vedno sprejemajo tudi klice tistih, ki bi jim priskočili na pomoč kot prostovoljci. Občanke in občane pozivajo, naj kličejo le v teh omenjenih primerih. Številka ni namenjena drugim rednim storitvam, ki jih ponuja občina.

 

Številka 080 18 85 je namenjena le klicem v povezavi z epidemijo covid-19. Splošne informacije na Mestni občini Kranj sprejema centrala na 04 23 73 000, vprašanja po uradih pa lahko občanke in občani zastavijo na spodnjih številkah:

 

tajništvo Urada za družbene dejavnosti: 04 23 73 161,

tajništvo Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe: 04 23 73 140,

tajništvo Urada za okolje in prostor: 04 23 73 376,

tajništvo Sektorja za projekte: 04 23 73 103,

tajništvo Sektorja za finance in splošne zadeve: 04 23 73 170,

tajništvo Oddelka za pravne in kadrovske zadeve: 04 23 73 121,

tajništvo Oddelka za splošne zadeve in civilno zaščito in reševanje: 04 23 73 110,

tajništvo Medobčinskega inšpektorata Kranj: 04 23 73 364,

tajništvo Kabineta župana: 04 23 73 112,

tajništvo župana: 04 23 73 101,

 

Upravna enota Kranj ima sedež na istem naslovu kot Mestna občina Kranj, na Slovenskem trgu 1, vendar gre za ločeno ustanovo. Splošne informacije občanke in občani dobijo na številki 04 20 15 600. Več informacij o naročanju za urejanje zadev na posameznih področjih je dostopnih tukaj oziroma na številkah:

 

za osebne izkaznice, potne listine, prijavo prebivališča: 04 20 15 626 oz. 627,

za področje prometa in voznikov: 04 20 15 617 oz. 618,

za področje tujcev: 04 20 15 689,

za področje matičnih zadev: 04 20 15 622,

za overitve podpisov, spletna digitalna potrdila, sprejem vlog: 04 20 15 726.

Kategorije:
aktualno koronavirus