Strategija za starejše – podaljšana javna obravnava

Kot smo že zapisali, v poročilu s foruma za starejše, ki je 27. januarja 2020 potekal v kranjski knjižnici, je župan Matjaž Rakovec je napovedal podaljšanje roka za oddajo pripomb in predlogov na osnutek Strategije reševanja problematike staranja prebivalcev v Mestni občini Kranj.

 

MO Kranj ima osnutek strategije v javni obravnavi. Eden izmed zaključkov Foruma je bil tudi, da se javna obravnava Strategije podaljša. Tako vsi zainteresirani lahko pripombe in predloge posredujejo do 28. februarja 2020 na e-naslov: manja.vovk@kranj.si ali po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.