Streha OŠ Staneta Žagarja bo ozelenela

To pomlad bo streha OŠ Staneta Žagarja v Kranju zaživela v novi podobi. Na njej bodo prostoRož arhitekti načrtovali in izvedli zeleno streho.

 

Zasnovana bo iz različnih cvetočih in zelenih rastlin, šola pa bo s tem pridobila novo uporabno zeleno površino, ki jo bodo šolarji lahko uporabljali za sproščanje ali učenje.

Vsaj 12 ravnih streh v Kranju ima potencial za ozelenitev

Mestna občina Kranj in prostoRož arhitekti so se po približno mesecu dni, v katerem so preverjali konstrukcijske, statične, vizualne in lokacijske značilnosti dvanajst objektov v Kranju, odločili, da bodo v okviru projekta letos ozelenili ravno streho OŠ Staneta Žagarja. Vse preučevane objekte je možno ozeleniti in bodo vključeni popis, ki bo izdan ob koncu projekta. V popisu bo za vsak objekt podan predlog za izvedbo ozelenitve in morebitna gradbena dela, ki jih je potrebno izvesti pred ozelenitvijo. Občina Kranj bo tako na podlagi popisa lahko v prihodnjih letih ozelenila več objektov v njeni lasti.

»Mestna občina Kranj ima v lasti nekaj objektov, ki lahko dobijo zeleno streho. Streha na OŠ Stane Žagar je le začetek. Skupaj s prostoRož arhitekti bomo spremljali, kako deluje nova zelena streha, in kako jo uporabljajo učenci in učitelji. Računamo, da bodo uporabniki navdušenje prenesli tudi na druge in da se bodo za zelene strehe in druge zelene ukrepe sčasoma odločiti tudi zasebni lastniki objektov,« je v podporo projektu povedal župan Matjaž Rakovec.

Zeleno streho bodo načrtovali skupaj z učenci in učitelji

Načrt zasaditve bodo februarja prostoRož arhitekti skupaj oblikovali z učitelji in učenci OŠ Staneta Žagarja in nabor rastlin poskusili povezati tako z željami kot z učnim načrtom. Zelena streha bo merila približno 360 m2 in bo mešanica ekstenzivne in intenzivne ozelenitve. Na prostoRožu predvidevajo, da bo ozelenitev strehe izvedena do maja 2020. Stanje zelene strehe bodo skupaj z zunanjimi strokovnjaki spremljali do aprila 2021.

»Novo zeleno streho želimo kar najbolj povezati z učnim načrtom in šolskimi aktivnostmi. Nanjo bomo namestili opazovalni čebelji panj in sestavili načrt, kako lahko sami poskrbimo za urejanje in vzdrževanje strehe. Ker bomo skupaj z učenci, učitelji in starši načrtovali zasaditev in aktivnosti na strehi, bomo s tem krepili tudi našo šolsko skupnost. Prepričana sem, da bo zelena streha na Žagarjevi šoli pomembna pridobitev tako za šolo kot lokalno skupnost,« vidi nov izziv Fani Bevk, ravnateljica OŠ Staneta Žagarja.

 

O projektu 2° Zelene strehe

Projekt 2° Zelene strehe vodi neprofitni studio prostoRož. Projekt sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor. prostoRož je septembra iskal občino, v kateri bi ozelenili streho. Na poziv se je odzvalo 15 občin, med katerimi je imel Kranj najbolj prepričljivo prijavo.

 

O prostoRožu

Aktivno soustvarjamo in prenavljamo kakovostne javne prostore. Takšni prostori so prilagodljivi in demokratični, omogočajo spremembe in spontano rabo. Smo prvo društvo, ki je prejelo status delovanja v javnem interesu na področju prostora. Leta 2017 smo prejeli Zlati svinčnik za odlično izvedbo na področju arhitekture.

www.prostoroz.org