Subvencija Eko sklada za električne avtobuse v Mestni občini Kranj

Mestna občina Kranj (MOK) je bila uspešna na razpisu Eko sklada za finančne vzpodbude in bo za nakup osmih avtobusov za javni mestni potniški promet prejela nepovratna sredstva v višini 2,8 milijona evrov.

 

Stroški nakupa vozil bodo znašali okoli 4 milijone evrov (brez DDV), od tega pričakujemo 2,8 milijona nepovratnih sredstev Ekosklada. Razliko v višini 1,2 milijona evrov med nepovratnim zneskom Ekosklada in nakupno vrednostjo avtobusov bo MOK pokrila iz naslova oddaje avtobusov v najem koncesionarju, ki opravlja mestni potniški promet na območju občine.

 

Kupljeni bodo mestni nizkopodni električni avtobusi dolžine do 12 metrov, z najmanj 30 sedišči in bodo sprejeli najmanj 80 potnikov. Vozila so prirejena tudi za vstop oseb na invalidskih vozičkih. Polnjenje električnih avtobusov je načrtovano večinoma preko noči, ko se mestni potniški promet ne izvaja. Glede na čas izvajanja prevozov na posameznih linijah bodo polnjenja  po potrebi izvajali tudi tekom dneva.

 

»Izbor dobavitelja vozil je v zaključni fazi, vzporedno pa že pripravljamo razpis za postavitev električnih polnilnic za avtobuse nove generacije. Računamo, da bi kak  avtobus dali v uporabo še v tem letu, večino avtobusov pa pričakujemo v naslednjem letu.

 

Zelo sem zadovoljen z dodelitvijo nepovratnih sredstev, ki prispevajo k hitrejši elektrifikaciji javnega potniškega prometa na območju kranjske občine. Vsak ukrep, vsaka izboljšava za zmanjšanje izpustov CO2 in hrupa v okolje prispeva k zmanjšanju obremenitev. Resnični premiki k ohranjanju planeta se začnejo v mikro okolju, v lokalni skupnosti. MOK dela veliko trajnostnih korakov v skrbi za kakovost bivalnega prostora in nakup novih električnih avtobusov je eden izmed njih,« je k dobri novici iz Eko slada povedal župan Matjaž Rakovec.  

Kategorije:
aktualno