V Kranju bodo izvedli dvoletni participativni proračun

Mestna občina Kranj je z izvajanjem projektov participativnega proračuna začela leta 2022, po izvedbi treh enoletnih participativnih proračunov pa za naslednjo izvedbo načrtuje dvoletnega (2025 in 2026). Za posamezno krajevno skupnost bo v proračunu občine namenjenih 48.000 evrov sredstev, skupno v dveh letih za 26 krajevnih skupnosti torej 1.250.000 evrov.

 

S tem zneskom Mestna občina Kranj (MOK) postaja občina, ki nameni največ sredstev za izvedbo participativnega proračuna v državi. Tudi zavedanje o pomenu posameznikove participacije na lokalni ravni – znotraj krajevnih skupnosti (KS) – se z leti krepi. Medtem ko je izvajanje projektov za leto 2024 v teku, in sicer v fazi načrtovanja, pa je bilo v letu 2023 uspešno zaključenih 27 projektov v skupni vrednosti 624.000 evrov. Največ je bilo povezanih z izboljšavami športnih igrišč in infrastruktur, številni so vključevali prenove cestišč v naseljih, med drugim pa je bilo posajenih tudi 1000 sadik dreves.

 

Za vas in mesto v letu 2023

 

Urejeni so novi garderobni prostori v Športnem parku Bitnje, v KS Bratov Smuk so postavljeni športni drogovi za fitnes na igrišču OŠ Matije Čopa, pri OŠ Janeza Puharja v KS Center so pridobili dve novi mizi za namizni tenis, v Športnem parku Čirče je postavljen nov fitnes na prostem. Preplastitev oz. obnovitev košarkarskih igrišč je bila izvedena v KS Huje pred OŠ Jakoba Aljaža, v KS Kokrica pri podružnični šoli OŠ Franceta Prešerna, pri OŠ Predoslje ter pri OŠ Stražišče. Pri podružnični šoli Primskovo OŠ Janeza Puharja so bogatejši za tekaško stezo s poligonom za skok v daljino. Nadaljevali so z ureditvijo športnega parka Struževo, ki so ga v okviru participativnega proračuna pričeli urejati v letu 2022. V KS Vodovodni stolp je obnovljeno otroško igrišče v Šorlijevem naselju. V KS Zlato polje je ob pasjem parku postavljen nov rekreativni park. V KS Hrastje je bila izdelana projektna dokumentacija za postavitev opornega zidu ob športnem igrišču ob Grabnu.

 

Izvedena je bila preplastitev vozišča in ureditev odvodnjavanja v KS Besnica na lokaciji Podrovnik 30 do Podrovnik 42, preplastili so tudi odseke kolesarske poti ob železnici v Žabnici. V KS Trstenik so ob preplastitvi ceste proti zaselku Orle uredili še meteorno kanalizacijo, s to so v KS Jošt nadomestili kanalete ob cesti Pševo–Javornik. Asfaltiranje javnih prometnih površin je bilo izvedeno v KS Tenetiše pri objektu Tenetiše 84a ter v KS Goriče na delu javne poti Zalog (Svarje). Obnovljena je cesta skozi Podblico na več odsekih, popravljena je ograja na mostu Labore–Orehek pri plinski postaji. V KS Britof so z ureditvijo poljske poti pridobili urejeno površino za sprehajalce, kolesarje in lastnike zemljišč. Na relaciji Golnik–Kranj je urejena kolesarska pot, ki zagotavlja večjo varnost vseh udeleženih v prometu.

 

V KS Gorenja Sava so z namenom obnovitve gozda, ki se je zmanjšal zaradi žledoloma, posadili 1000 sadik dreves. Pred vhodom v OŠ Staneta Žagarja v KS Planina so povečali varnost učencev in ostalih obiskovalcev šole z nadzidavo nadstreška. V KS Mavčiče so sanirali mrliške vežice. V KS Jošt so izvedli še delavnico za krajane, kjer so se izobraževali na področju zdravega življenjskega sloga in področju mladinskih dejavnosti. Realizacija izvedenih projektov v okviru participativnega proračuna 2023 je bila slabih 480.000 evrov.  

 

»Svetnice in svetniki so na prvi letošnji redni seji mestnega sveta sprejeli sklep o načinu in pripravi višine sredstev za participativni proračun za leti 2025 in 2026. Na podlagi izkušenj smo nekoliko modificirali model iz preteklih let. Prepričani smo, da gre za še en korak naprej. Ob tej priložnosti bi občanke in občane vseh generacij pozval k sodelovanju. Bodite kreativni, razmišljajte izven okvirov. Prepričan sem, da vam dobrih idej ne bo zmanjkalo. Pogled na realizirane projekte in tiste, ki jih za tekoče leto snujemo ta hip, me navdaja z optimizmom,« je zadovoljen župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Časovnica participativnega proračuna za leti 2025 in 2026

 

Od 1. aprila do 31. maja 2024 bodo občani lahko oddali predloge projektov na spletni strani predlagaj.kranj.si. Glasovanje o predlaganih projektih bo potekalo od 20. septembra do 6. oktobra 2024 preko spleta ter osebno, nato pa bo komisija izglasovane projekte glede na zahtevnost izvedbe razvrstila v izvedbo za leto 2025 oziroma 2026.

 

Kaj pomeni dvoletni participativni proračun?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi neposredno odločajo občanke in občani od dopolnjenih 16 let starosti naprej. Bistvena sprememba pri prehodu na dvoletni participativni proračun je ta, da bodo sedaj občani lahko predlagali tudi projekte, ki terjajo več kot eno leto od načrtovanja do izvedbe in so finančno zahtevnejši. Ker je višina sredstev na posamezno KS večja, bo lahko izvedenih tudi več projektov v isti KS v skupni vrednosti 48.000 evrov.

Kategorije:
sporocila-za-javnost