V Kranju določili lokacije za ustvarjanje grafitov

V Mestni občini Kranj, kjer se pogosto soočajo s problematiko uličnih poslikav na tuji posesti, obenem pa si želijo več kakovostnih poslikav ter izboljšane podobe javnih objektov, so določili pogoje in lokacije, na katerih je ta ulična umetnost dovoljena. Ob tem bodo poskušali zagotoviti še sredstva za odstranjevanje neprimernih grafitov po mestu.

 

Urad za okolje in prostor Mestne občine Kranj (MOK) je na pobudo Mestnega sveta MOK septembra 2022 pristopil k urejanju problematike uličnih poslikav na tuji posesti. Te pogosto enačimo z vandalizmom, po drugi strani pa je ulična umetnost, kot so grafiti (poslikave s črkami), street art (slike, ilustracije) in murali (umetniške stenske poslikave), del umetniškega likovnega izraza in sestavni del urbane kulture. Ker si v MOK želijo več kakovostnih in sporočilnih poslikav ter izboljšane podobe javnih objektov, so v sodelovanju s predstavniki grafitarjev, Komunale Kranj, delovne skupine MOK in s podporo krajevnih skupnosti določili kriterije in lokacije, na katerih so poslikave dovoljene. Podlaga za urejanje področja grafitiranja je sicer določena v 13. členu Zakona o varstvu javnega reda in miru, ki določa, da se kaznuje tistega, ki piše ali riše po zidovih, ograjah ali drugih javno dostopnih krajih, razen na krajih, kjer je to dovoljeno. V Kranju so to lokacije oziroma objekti v lasti MOK oziroma tisti s pisnim dovoljenjem lastnika objekta, lokacije, ki niso sporne z vidika cestne varnosti in prostorskega planiranja ter so jih kot želene in ustrezne predlagali predstavniki grafitarjev ter da se ne nahajajo – z redkimi izjemami – v starem mestnem jedru.

 

Med dovoljenimi lokacijami so podhodi (pod Cesto Jaka Platiše, pod Likozarjevo ulico, pod Cesto Rudija Šeliga pri trgovini Spar, pod Cesto talcev pri nekdanji cvetličarni Flora, pri OŠ Staneta Žagarja, Cesta 1. maja, pod železniško progo na cesti Kranj–Besnica, pri Supernovi Kranj Savski otok – podvoz in stopnišče), stene oziroma zidci (trafopostaja Elektro in stopnišče v Ulici Rudija Papeža, pri otroškem igrišču Drulovka-Orehek, pod Kokrškim mostom na Poštni ulici, pod železniškim mostom v Struževem), betonski infrastrukturni objekt pod Delavskim mostom in nekaj točk v Športnem centru Kranj (skatepark, obstoječe rampe, zid za tenis in majhna hiška).

 

Grafitar bo moral predložiti idejno zasnovo poslikave, želeno lokacijo, oceniti čas izdelave in trajanje poslikave, o ustreznosti bo nato presojala komisija za umestitev poslikav v urbano središče Kranj in v primeru pozitivne odločitve izdala soglasje. Nadzor nad izvajanjem poslikave bo izvajalo medobčinsko redarstvo.

 

Seznam lokacij s fotografijami, kako do soglasja MOK, kakšni so pogoji in potek postopka ter ostale informacije so dostopne na spletni strani MOK na tej povezavi, vendar pa nabor ni končen in se bo nadgrajeval glede na razvoj mesta in dogajanje v njem.

 

V starem mestnem jedru prepovedano

Problematični so seveda tisti grafiti, ki jih ni mogoče oceniti kot umetniški izraz oziroma se nahajajo na neprimernih lokacijah, zlasti v starem mestnem jedru. Želja MOK je ohraniti podobo kulturnega, urejenega ter arhitekturno skladnega mesta, ki stopa v korak s časom, zato tam prepovedujejo poslikave. Izjemoma so dovoljeni le murali, ki že nadgrajujejo objekte v okolici Layerjeve hiše in pri Kokrškem mostu, na zidcu pred Mestno knjižnico, na objektu Podrtina v Tavčarjevi ulici, na vogalu in fasadi Merkentalerjeve hiše, na slepem zidu Glasbene šole in na igrišču Pungert.

V starem mestnem jedru je trenutno kar nekaj neprimernih zidnih poslikav oziroma so na neprimernih mestih (na objektih kulturne dediščine, arhitekturnih posebnostih mesta, na zasebni posesti …), zato nameravajo v MOK v prihodnje zagotoviti sredstva za njihovo odstranjevanje. Ideja je, da se sredstva, ki so namenjena prenovi nepremične kulturne dediščine v MOK in se jih zaradi nepravočasne izvedbe pogosto ne porabi, nameni obnovi delov fasad, ki so porisane z grafiti. V tem primeru bi, seveda pod nadzorom Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, lastnike objektov pozvali k oddaji soglasja in fasade premazali z ustreznim premazom.

 

Primer ulične umetnosti v podhodu na Likozarjevi ulici (slika zgoraj) in na Cesti talcev.