V Kranju prejeli certifikat mladim prijazna občina

Mestni občini Kranj (MOK) je Inštitut za mladinsko politiko podelil certifikat Mladim prijazna občina za obdobje od 2022 do 2026. V Kranju so ga prejeli prvič doslej, podelijo pa ga občinam, ki uspešno izvajajo ukrepe s področij vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Certifikat je v sredo, 24. februarja, v imenu MOK na slovesni prireditvi v Cekinovem gradu v Ljubljani prevzela vodja Urada za družbene dejavnosti na MOK Tanja Hrovat.

 

Mladim prijazna občina je program, ki ga Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije izvaja že od leta 2012. Certifikate za obdobje štirih let podeljujejo lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne, ker se trudijo mladim omogočiti prijazno okolje za življenje, delo in razvoj, ter kot nadgradnjo občinam, ki izzive današnje mladine obravnavajo celostno, načrtno ter kontinuirano in so zato pripravljene na spreminjajoče se okoliščine v družbi. Tovrstni ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja.

 

Certifikat Mladim prijazna občina 2022–2026 so Mestni občini Kranj odobrili septembra po oddaji prijave na poziv za pridobitev omenjenega certifikata.

 

»Izredno smo ponosni, da smo v Kranju pridobili še ta certifikat. Zdaj smo ne le prostovoljstvu, branju in srcu prijazna občina ter občina po meri invalidov, ki se ob tem lahko pohvali še z varno točko in demenci prijazno točko, pač pa sveže pridobljeni naziv potrjuje, da je na naši prioritetni lestvici tudi mladina in da uspešno delamo na tem področju. Naziv nas zdaj še bolj zavezuje k učinkovitemu in sistematskemu zagotavljanju pogojev, da bodo mladi v Kranju zadovoljni, se kakovostno šolali, uspevali ter tudi delali in živeli v domačem okolju. Za temelj nam bo vsekakor služila strategija razvoja mladinskega dela v MOK, ki smo jo pripravili za devetletno obdobje. V njej smo zastavili več kot 30 ukrepov, sto ciljev in kazalnikov. Ključni cilji so med drugimi spodbujanje formalnega in neformalnega izobraževanja, zaposlovanja mladih ter povečanje dostopnosti stanovanj za mlade,« je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Certifikat Mladim prijazna občina 2022–2026 je na sredini svečani podelitvi letos prvič poleg Kranja prejelo še pet drugih občin, tako da se s tem nazivom ponaša že 47 občin v Sloveniji.

 

Zbrane sta ob tej priložnosti nagovorila predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Vladimir Prebilič in operativni vodja Inštitut za mladinsko politiko Tadej Kobal, lokalno participacijo mladih pa je predstavil prof. dr. Tomaž Deželan iz Fakultete za družbene vede in Centra za politološke raziskave. Več o dogodku si lahko preberete v tej novici.