V Kranju zaprta otroška igrišča

Do preklica so na območju Mestne občine Kranj zaprta naslednja ograjena otroška igrišča:

 • Drulovka – Bober
 • Drulovka
 • Drulovka - Zarica
 • Stražišče
 • Bitnje
 • Besnica
 • Struževo
 • Golnik
 • Goriče
 • Tenetiše
 • Kokrica
 • Zoisova 48
 • Planina – Huje – Krtek
 • Suha
 • Kokrški log
 • Hrastje
 • Čirče
 • OŠ Franceta Prešerna

Starše pozivamo, da upoštevajo navodila državnih organov in mestne občine o omejitvi stikov in s tem skrbijo za zdravje svojih družin.