V Kranju zbirajo predloge za prejemnike občinskih priznanj

Objavljen je razpis za priznanja Mestne občine Kranj za leto 2023. Pobude za podelitev priznanj je treba oddati do 12. maja letos, priznanja pa bodo kot vedno podelili na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku.

 

Razpis za priznanja Mestne občine Kranj (MOK) za leto 2023 in obrazec za pripravo pobude je objavljen na spletni strani MOK. V Kranju vsako leto podelijo priznanje za častnega občana, nagrado Mestne občine Kranj, listine o priznanju, velike plakete in veliko Prešernovo plaketo.

 

Pobude za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Mestnega sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti ter vsaka polnoletna fizična oseba, in sicer na spletni strani objavljenem obrazcu.

 

Pobude morajo biti odposlane s priporočeno pošiljko na naslov, ali oddane osebno v zaprti kuverti v času uradnih ur v sprejemni pisarni MOK najpozneje do vključno 12. maja. Vse podrobnosti o posameznih priznanjih in načinu predlaganja oziroma oddajanja pobud je navedeno v razpisu.

 

Priznanja podelijo na slavnostni akademiji, na predvečer občinskega praznika, ki je ob obletnici rojstva Franceta Prešerna, torej 3. decembra.