Vabilo k vpisu v osnovno šolo

Medtem ko učenci in dijaki vstopajo v drugo ocenjevalno obdobje, se bodo začeli vpisi za prvošolčke, ki bodo osnovno šolo začeli obiskovati v začetkom novega šolskega leta 2022/2023 s 1. septembrom 2022. Vpisi v kranjske šole bodo potekali v prvi polovici februarja.

 

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/2006-UPB3, 102/2007, 87/2011, 40/2012-ZUJF) določa, da osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za prihodnje šolsko leto (44. člen Zakona o osnovni šoli).

 

Starši so dolžni v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili šest let. Poleg tega imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva, šola v njem je otroka na željo staršev dolžna vpisati.

 

Več informacij in o razpisu je na voljo na tej povezavi.

 

Termini vpisov v kranjske osnovne šole:

Kategorije:
izobrazevanje aktualno