Več brezplačnega interneta za pouk na daljavo

Mestna občina Kranj (MOK) se je odzvala na pobudo in prošnjo ravnateljev kranjskih šol, da se učencem in dijakom, ki imajo omejene možnosti za učenje na daljavo, omogoči brezplačen dostop do interneta. MOK je tako z dveh na šest ur podaljšala dostop do odprtega in brezplačnega spletnega omrežja Wi-Fi KRANJOpen, kjer je to na voljo.

 

Zaprtje izobraževalnih ustanov v času epidemije virusa covid-19 je v stisko pripeljalo marsikatero družino, ki nima možnosti uporabe interneta, saj je dostop do elektronskih učnih vsebin in gradiv predpogoj za uspešno izvajanje pouka na daljavo.

 

Omrežje KRANJOpen je bilo doslej uporabnikom na voljo do dve uri dnevno, po novem pa se uporabniki lahko v to omrežje dnevno prijavijo za skupno kar šest ur, in to na vseh obstoječih dostopnih točkah na različnih lokacijah na območju MOK. Navedene so na koncu sporočila.

 

Enake možnosti za vse

 

Župan MOK Matjaž Rakovec ob tem Kranjčane prosi, naj tudi sami pomagajo po svojih močeh in zmožnostih: »Z zaprtjem šol in s prehodom na šolanje na daljavo se povečujejo razlike med otroki, saj vsi nimajo dostopa do interneta. Na Mestni občini Kranj želimo vsem omogočiti enake možnosti do šolanja tudi, ko to poteka od doma. Upam, da nam bo to s podaljšanjem dostopa do omrežja KRANJOpen uspelo. Hkrati iz mestne občine prosimo in pozivamo tudi vse občanke in občane, naj v teh kriznih časih omrežje KRANJOpen uporabljajo le v nujnih primerih, da sistem ne bo preveč obremenjen. Tako bodo učencem omogočili bolj nemoteno povezavo oziroma dostop do elektronskih učnih gradiv. Lahko pa pomagajo tudi tako, da omogočijo dostop do svojega lastnega omrežja brez gesla in ga tako delijo s svojimi sosedi oziroma tistimi v bližini, ki to potrebujejo.«

 

Šest ur skupaj ali po delih

 

Prijavo na dostopni točki sicer uporabnik opravi prek portala KRANJOpen: poveže se na Wi-Fi, odpre brskalnik in potrdi prijavo. Možnost brezplačnega dostopa do interneta lahko koristi v enem kosu ali v več delih. Čas uporabe se sešteva, dostop do interneta preneha po šestih urah, in to na katerikoli lokaciji, lahko tudi na več različnih, saj je dostop do interneta vezan na MAC naslov uporabnikove naprave.

 

Točke brezplačne uporabe in dostopa do omrežja KRANJOpen: 

 

Hotel Bellevue (Šmarjetna gora)

Slovenski trg (tri točke: pri občinski stavbi, ST-sever, ST-jug)

Glavni trg 1 (Zavod za turizem)

Glavni trg 2 (Zaposlitveni center Fundacije

Vincenca Drakslerja)

Območje Brioni

Hotel Actum

Mestna knjižnica Kranj

Stara pošta

Parkirišče avtodomov (Stara Sava) - trenutno v popravilu

Križišče Tavčarjeve/Poštne ulice

Prešernovo gledališče

Glasbena šola na Trubarjevem trgu

Grad Khiselstein (vrt)

KS Center (Tomšičeva 21)

Avtobusna postaja Kranj

Park pri kinu Kolosej

Fakulteta za organizacijske vede

Zlato polje (križišče Bleiweisove in Kidričeve ulice)

Parkirišče Zdravstveni dom Kranj

OŠ Franceta Prešerna

Stadion Kranj (zelena površina)

Otroško igrišče Gibi Gib

Letni bazen

KS Vodovodni stolp

Gasilska brigada Kranj (dve točki)

KS Kokrica (Cesta na Brdo 30)

Tenetiše (pri avtobusni postaji pri gostišču Orli)

Stražišče – Prošport

OŠ Stražišče

Stražišče - stavba vrtca Živ Žav

KS Stražišče (pri knjižnici)

KS Orehek – Drulovka (pri osnovni šoli)

Mavčiče (pri osnovni šoli in pri gasilskem domu (ta je trenutno v popravilu)

Hrastje (dve točki, pri hišnih številkah 24 in 209; ena pri avtobusni postaji )

Čirče (pri avtobusni postaji)

KS Planina (pri vrtcu Najdihojca)

KS Planina - Huje (Cesta 1. maja)

KS Jošt – Pševo (pri hišni številki Pševo 3)

KS Gorenja Sava – skakalni center

Britof (nasproti trgovine)

Britof (pri avtobusni postaji)

Predoslje (pri avtobusni postaji)

KS Primskovo (pri cerkvi)

KS Bratov Smuk (Cesta talcev 27, na javni razsvetljavi)

Zgornje Bitnje (gasilski dom)

Besnica (pri pekarni Triler)

Besnica (pri osnovni šoli)

Besnica (pri gostilni Jazbec)

Goriče (pri vrtcu)

KS Struževo (pri hišni številki Struževo 14f)

KS Žabnica (pri hišni številki 23)

KS Podblica (pri osnovni šoli)

KS Golnik (Golnik 63)

KS Trstenik (stavba vrtca)