Velika večina anketiranih proti ustanovitvi nove občine

Izsledki javnomnenjske ankete, ki so jo po naročilu Mestne občine Kranj izvedli v sedmih krajevnih skupnostih, za katere je bila v Državni zbor RS vložena zahteva za razpis referenduma o odcepitvi in ustanovitvi nove občine, kažejo, da je 70 odstotkov ljudi proti odcepitvi. Med drugim se je pokazalo tudi, da so ljudje slabo seznanjeni s podrobnostmi financiranja občin in krajevnih skupnosti, prav tako z izvedenimi oziroma načrtovanimi investicijami v kranjski občini.

 

Javnomnenjsko raziskavo je podjetje Ninamedia, d. o. o., izvedlo s telefonsko anketo v obdobju od 26. oktobra do 4. novembra 2021 med 400 ljudi iz krajevnih skupnosti Britof, Golnik, Goriče, Kokrica, Predoslje, Tenetiše in Trstenik. Ugotavljali so predvsem, koliko so ljudje (ne)naklonjeni in seznanjeni s podrobnostmi pobude in možnostjo referenduma za ustanovitev Občine Golnik, kar je 30. septembra 2021 za obravnavo Državnemu zboru RS vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč.

 

Kakor kažejo rezultati, velika večina anketiranih prebivalcev izbranih KS ve za pobudo za novo odcepljeno območje na območju njihove KS; tega ne ve le 3,3 odstotka vprašanih. Dve tretjini vprašanih (69,8 %) tudi pozna dejstvo, da je pobudnica odcepitve KS vložila v Državni zbor predlog za referendum brez podpore katerekoli od KS ter da KS Golnik predlogu odločno nasprotuje kot tudi, da se je mestni svet soglasno opredelil proti pobudi. Ob tem se je proti odcepitvi svoje KS od MOK in ustanovitvi nove občine izreklo 70 odstotkov anketiranih, slaba desetina (8,5 %) pa se glede tega vprašanja ni želela ali znala opredeliti.

 

Kar se tiče občinskih prihodkov in odhodkov ter financiranja krajevnih skupnosti, dobra četrtina vprašanih (28,5 %) pozna nov odlok o financiranju KS, ki prinaša med 20.000 in 50.000 evrov dodatnega denarja za vsako KS in o porabi katerih odloča svet KS, kar tri četrtine anketiranih (71,8 %) pa ne ve, da je MOK sprejela participatorni proračun, kjer bodo vsako leto prebivalci KS odločali o porabi 24.000 evrih v njihovi KS.

 


Podrobni rezultati ankete so na voljo na tej povezavi.


 

»V Kranju so središče vsega ljudje, vsaka občanka in vsak občan. Zato smo veseli njihovih predlogov in vprašanj, zanima nas njihovo mnenje. Tokrat smo ga preverjali tudi s pomočjo javnomnenjske raziskave in rezultati povedo vse: velika večina ljudi želi ostati v Mestni občini Kranj, medtem ko izsledkov ankete, ki naj bi jo izvedli pobudniki odcepitve, še do danes nismo videli. Vse kaže na to, da gre za pobudo zgolj nekaj posameznikov, ki si s tem obetajo nekakšno politično podporo, pozabljajo pa na ljudi in negativne posledice, ki jih taka odločitev prinaša. Na slabšem bi bili vsi, tako prebivalcem Mestne občine Kranj kot morebitnega odcepljenega območja.

Skupaj, kot tretja največja občina v Sloveniji, zmoremo več: veliko bolj uspešno vplivamo na realizacijo večjih projektov v državi, kar se je pokazalo pri predlogu za nov avtocestni priključek Kranj sever, projekt tudi pozna 71 odstotkov anketiranih. Kot vodilne na Gorenjskem se nas v dobro vseh občanov bolje sliši, smo bolj kredibilen partner pri pridobivanju nepovratnih evropskih sredstev. Trudimo se izboljševati razmere v prav vseh 26 krajevnih skupnostih, saj želimo, da imajo tu, v mestu ali na podeželju, oboje, delo in dom. Žal ne gre vedno vse in povsod takoj, a kar smo si zadali, bomo tudi izpeljali. Z uvedbo participativnega proračuna pa bomo lahko potrebam posameznih krajevnih skupnosti ugodili v najvišji možni meri, » je povedal župan MOK Matjaž Rakovec.