Vzpostavili pametno sosesko Mlaka pri Kranju

Več lokalnih podjetij in podjetje Riko je uspešno združilo moči in znanje ter v pilotnem projektu »Pametna Mlaka« izdelalo rešitve, ki sledijo usmeritvam Mestne občine Kranj (MOK) pri vzpostavljanju Kranja kot pametnega mesta. Končna rešitev omenjenega projekta bo omogočala zbiranje, prikazovanje in analizo podatkov iz pametnih števcev (elektrika, plin, voda), pametnih senzorjev za okolje in promet. S tem bo MOK dobila vpogled v organizacijo, vodenje in izzive tovrstnih projektov ter model, ki bo primeren tudi za uvajanje po ostali občini in širše. Cilj je namreč z uporabnimi digitalnimi rešitvami v soseski dvigniti kakovost bivanja občanov.

 

Potem ko je Mestna občina Kranj sprožila pobudo za konzorcijski projekt, ki s praktičnimi rešitvami doprinaša k pospešeni digitalizaciji mesta in okolice, je vodenje prevzelo podjetje RIKO, projektu pa so priključila tudi lokalna podjetja, in sicer 3fs, Iskraemeco, Komunala Kranj, Domplan, Elektro Gorenjska in Vigred, elektroinstalacije. K sodelovanju so pristopila prostovoljno in tako vsa potrebna sredstva za pilotni projekt zagotovila kot del svojega razvojnega vložka. 

 

Za pilotno območje digitalizacije mesta so izbrali naselje Mlaka pri Kranju, saj se na tem območju v okviru projekta GORKI 2 ureja komunalna infrastruktura in so lahko ob tem namestili še okoljske senzorje, pametne števce za vodo in plin, elektriko in promet ter vse potrebno za »pametno« ureditev telekomunikacijske infrastrukture. Omenjene naprave lahko neomejeno beležijo podatke, nadaljnja obdelava pa omogoča njihovo prikazovanje in analizo na intuitiven in uporabniku prijazen način v skladu s postavljenimi kriteriji (za posamezno področje, v določenem časovnem intervalu …).

 

»Vsem se iskreno zahvaljujem za tvorno sodelovanje in željo, da sodelujejo z lokalnimi skupnostmi v Mestni občini Kranj. Pokazali ste, kako lahko s sodobnimi informacijskimi rešitvami in vzpostavitvijo informacijske platforme izboljšamo kakovost življenja za občane, in sicer z boljšim informiranjem, sprotnim spremljanjem podatkov iz okolja, porabe energentov, prometa in še marsikaj drugega. In Mlaka je šele začetek. Pred nami je namreč tudi nova finančna perspektiva, ki bo, po napovedih, v veliki meri sofinancirala tovrstne projekte,« je ob tem povedal župan MOK Matjaž Rakovec ter izrazil zadovoljstvo zaradi odličnega sodelovanja lokalnega gospodarstva in javne uprave. »Takšni projekti in sodelovanja so prihodnost in temelj nadaljnjega razvoja mest, česar se v Kranju dobro zavedamo.«

 

Sodelujoča podjetja so vodstvu Mestne občine Kranj ter članom Strateškega sveta za pametno mesto in pametno skupnost prav danes uradno predstavila uporabniške aplikacije, ki so jih za številna področja razvila v okviru »Pametne Mlake«. Te se bodo po dokončni vzpostavitvi projekta prikazovale ne le na zaslonih mobilnikov in tablic občanov (če si bodo aplikacijo naložili nanje), pač pa tudi na nadzorni plošči Mestne občine Kranj, sicer pa je celotna rešitev digitalizacije pametne soseske Mlaka prikazana tudi s pomočjo virtualnega modela, t. i. digitalnega dvojčka, ki simulira sisteme delovanja soseske preko pametnih rešitev. To omogoča spremljanje ažurnih podatkov oziroma stanja »v živo«, kar je prvi tovrstni primer v Sloveniji. Med drugim se spremlja:

 

Pametna razsvetljava: preračunavanje porabe električne energije in ogljičnega odtisa ter primerjava med podatki porabe električne energije za izbrana obdobja in med različnimi področji na območju MOK, razsvetljava se bo prižigala in prilagajala moč osvetlitve glede na zunanje pogoje in dejanske potrebe (le ko bodo na javnih površinah ljudje ali promet), zato bo manj moteča za prebivalce. V primeru občutne spremembe trenda (več dni zapored manj ljudi kot sicer, a ob enakih okoliščinah), pa se bo lahko takoj preverilo, čemu taka sprememba (nezaželeno dogajanje, povečana kriminaliteta v bližini …).

 

Virtualni prikaz dejanskega stanja »v živo«. Ilustracija: 3fs

 

Pametno okolje: Občani bodo imeli neodvisen vpogled v podatke o kakovosti zraka neposredno z merilne naprave in prejemali opozorila o morebitnih nevarnostih (onesnaženost zraka, neugodne vremenske razmere …), lahko bodo primerjali kazalnike s podatki ARSO, drugimi merilnimi mesti ali drugimi občinami …

 

Pametni promet: primerjava med podatki o prometu za izbrana časovna obdobja in za izbrano geografsko področje,  prikaz diagrama s podatki o gostoti prometa in hitrosti avtomobilov za določeno geografsko področje (ure, dnevni, tedenski, mesečni ), prikaz napovedi gostote prometa po urah in dnevih … na podlagi analiz podatkov pa bo lažje načrtovati aktivnosti organov, ki skrbijo za varnost v prometu. Na ta način bo možno upravljati tudi s prometno signalizacijo in v primeru nujnih voženj intervencijskim vozilom zagotoviti zeleni val.

 

Pametna energija in voda: preračunavanje porabe vode, električne energije, plina in ogljičnega odtisa za posamezno geografsko področje, primerjava med podatki porabe električne energije za časovna izbrana obdobja, prikaz ključnih kazalnikov, kot so porast ali upad porabe električne energije, plina ali emisij CO2 … na področju MO Kranj na gospodinjstvo oziroma odjemnem mestu ... Ob nepričakovani povečani porabi (uhajanje vode ali plina zaradi okvare v hiši ali težav na omrežju oz. vodovodnem omrežju …) lahko podjetje ali gospodinjstvo nemudoma ukrepa, s čimer se ob prihrankih poveča tudi javna varnost.

Pametna kolesa: preračunavanje števila kolesarjev na določenem področju, napovedovanje trenda števila kolesarjev v prihodnosti, primerjava med podatki za izbrana časovna obdobja …

 

Pametni jaški: zaznavanje odpiranja jaškov za javno razsvetljavo, zaznavanje gibanja v jaških, ki je posledica gibanja glodavcev, štetje števila glodavcev, napovedovanje trendov v prihodnosti, primerjava med podatki za izbrana časovna obdobja …

 

Podjetja, ki so v projekt »Pametna Mlaka« vstopila z namenom sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, so to izkušnjo ocenila kot neprecenljivo za njihovo prihodnje delovanje. Upajo tudi na dolgoročno partnerstvo na tem področju. »Soočamo se z veliko digitalizacijo mest po vsem svetu in veseli nas, da lahko k temu v Sloveniji pripomoremo tudi mi,« je povedal Janez Škrabec, ustanovitelj in direktor podjetja Riko, d. o. o..

 

Predstavitev podjetij, ki sodelujejo v konzorciju »Pametna Mlaka«:

 

  • Podjetje Riko, d. o. o., je uveljavljeno inženiring podjetje, ki nudi celovite tehnološke rešitve. Nenehno spremljajo razvoj tehnologije v svetu in se strokovno izpopolnjujejo na vseh področjih. Ker se zavedajo, da je dandanes razvoj digitalne družbe in digitalizacije gospodarstva osnova za rast in razvoj poslovanja, so ustanovili oddelek za digitalizacijo, ki se ukvarja z načrtovanjem in izvedbo projektov na tem področju. Z visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov, celostnim naborom storitev in zanesljivim konceptom upravljanja zagotavljajo kakovostne in ekonomsko upravičene rezultate projektov ter gradijo dolgoročno zaupanje njihovih naročnikov in partnerjev.

 

  • 3fs, d. o. o., je nišno svetovalno podjetje, katerega glavna dejavnost je tehnično svetovanje podjetjem na najvišji ravni, na primer preveritev obstoječih tehničnih in poslovno-tehničnih rešitev ter njihova izvedba. Storitve izvajajo predvsem za mednarodne korporacije in mesta v Evropi in Severni Ameriki.

 

  • Iskraemeco, d. d., je vodilni na področju trajnostnega razvoja v merilni industriji. Njihov tritirni trajnostni model omogoča elektroenergetskim podjetjem, da lahko v svojih procesih realizirajo celovit trajnostni pristop. Ali kakor pravijo: »Trajnostni razvoj ni le naslednja velika stvar v razvoju merjenja – je temelj naše prihodnosti.«

 

  • Komunala Kranj, d. o. o. ima bogato zgodovino in je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno vodo ter ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki.

 

  • Domplan, d. o. o., se ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje in obratovanje ter energetsko oskrbo objektov.

 

  • Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno tradicijo. Je eno od petih distribucijskih podjetij v Sloveniji, ki zagotavlja dobavo električne energije več kot 90.500 uporabnikom, razpršenih na območju 1.986 km2 v severozahodnem delu Slovenije.

 

  • Vigred, d. o. o., je podjetje, dejavno na področju izgradnje in vzdrževanja javne razsvetljave, semaforizacije križišč, elektro-montažnih del na nizkonapetostnem in srednje napetostnem omrežju ter na ostalih elektro-instalacijskih delih. Ukvarjajo pa se tudi s proizvodnjo osvetljenih prometnih znakov. Strokovnost, kratki odzivni časi, izvrstna tehnična opremljenost in cenovno ugodne storitve so vseskozi njihova temeljna konkurenčna prednost.«