Z dvanajste seje mestnega sveta v Kranju

Sprejeta proračuna za prihodnji dve leti

 
Na zadnji seji v letošnjem koledarskem letu so kranjski mestni svetniki potrdili proračuna Mestne občine Kranj za leto 2020 in 2021. Sprejeli so tudi odredbi, ki urejata območja parkirnih con in območja za pešce, takse in parkirnine.
 
Svetniki so se uvodoma seznanili s zadnjimi reševalnimi akcijami na območju mestne občine Kranj, ki so potekale po uhajanju plina v Britofu, požaru v Industrijski coni Laze ter poškodovanju plinske  cevi v Orehovljah. Mestni svetniki so pohvalili delo civilne zaščite, gasilcev ter reševalcev, ki so se zgledno odzvali na nesreče ter poskrbeli za hitro in uspešno intervencijo.
 

Kadrovske in premoženjske zadeve

Pri kadrovskih zadevah so mestni svetniki v svet Zavoda za turizem in kulturo Kranj za predstavnika ustanovitelja imenovali Leo Bidovec in Iztoka Jenka. V svet Zavoda za šport so bili imenovani Davor Brezar, Miroslav Majkić, dr. Neven Polajnar in dr. Andreja Valič Zver. Za nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj je bil imenoval Elvis Brandić. Za nadomestnega predstavnika v svet koncesionarja Mestne občine Kranj Zavetišča za zapuščene živali Perun so mestni svetniki imenovali Tejo Hafner. Na seji so podali še pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Staneta Žagarja Kranj trem kandidatkam: Fani Bevk, Magdi Šlibar in Tatjani Peclin Završan. 
 
Pri premoženjskih zadevah je bil potrjen prenos lastništva nekdanje Srednje trgovske šole Kranj z države na lokalno samoupravo. Mestna občina Kranj bo v prostorih uredila prostore za izvajanje osnovnošolskih in vrtčevskih programov.
 

Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leti 2020 in 2021

Mestni svetniki so v drugi obravnavi sprejeli proračuna za prihodnji dve leti.
 
Proračun za leto 2020 predvideva 71,5 milijona evrov prejemkov, zadolžitev do višine 11,3 m in dobrih 87 milijonov evrov izdatkov. Od tega je investicijskih odhodkov in transferjev nekaj več kot 41 milijonov. Največ, dobrih 7 milijonov, bo namenjenih za projekt Gorki, sledi rekonstrukcija podružnične šole Center ter komunalna infrastruktura v Britofu, Predosljah in na Mlaki. 
 
Od večjih projektov je tu še gradnja vrtca v Bitnjah v vrednosti 1,4 milijona evrov, nakup gasilske avtolestve (predvidena sredstva 900 tisoč evrov), ki bo omogočala reševanje tudi z visokih zgradb, ter nova razsvetljava mestnega stadiona v višini 800 tisoč evrov.
 
V letu 2021 Mestna občina Kranj načrtuje 63,7 milijona evrov prejemkov, zadolžitev do višine 9,55 milijona evrov, izdatkov bo skoraj 73,7 milijona evrov, od tega je investicijskih odhodkov in transferjev dobrih 26 milijonov. V letu 2021 pridejo na vrsto ukrepi za zmanjševanje emisij v okolju. Večji projekti so še vzpostavitev podjetniškega inkubatorja, obnova lokalne ceste Kranj–Hrastje in obnova javne poti Mlaka–Bobovek–Brdo.

 

Promet 

Sprejeta je bila Odredba o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce, ki določa, da se iz cone 1 izloči Dvorec Jelen na Koroški cesti v Kranju, saj ta ne stoji na območju za pešce. Zaradi neposredne bližine Zdravstvenega doma Kranj se je iz cone 3 v cono 2 premaknilo pet večstanovanjskih objektov na Gosposvetski ulici. 
 
Odredbi o določitvi območij parkirnih con in območij za pešce so mestni svetniki med drugim potrdili zvišanje taks za dovolilnice v drugi in tretji coni z 20 na 24 evrov oziroma s 40 na 48 evrov.

 

Prostorske zadeve 

Mestni svetniki so z lokacijskimi pogoji določili pogoje za začasni poseg v prostor, na mestu kjer je načrtovana vzhodna mestna obvoznica.  Gre za parkirišča in dovozne poti ob Avtohiši Vrtač v Kranju, kjer investitor želi zgraditi začasno samostojno parkirišče kot pomožni objekt ob novozgrajenemu avtosalonu. 
 

 

Kategorije:
sporocila-za-javnost