Z e-ključem v javno stranišče

Od konca maja 2019 je na vhodnih vratih javnega Mestnega stranišča, ki v starem Kranju deluje dve leti, vgrajena tudi evro ključavnica. Pobudo je dalo Društvo paraplegikov Gorenjske. Tako so toaletni prostori s posebnim evro ključem dostopni 24 ur dnevno, vse dni v letu. To je še posebej pomembno za ljudi, ki so kakorkoli gibalno ovirani, slepe in slabovidne, diabetike, stomatološke bolnike in bolnike z multiplo sklerozo ter kroničnimi boleznimi mehurja in črevesja.

 

Kako do e-ključa

E-ključ lahko posamezniki naročijo pri edinem slovenskem proizvajalcu tovrstnih ključev JR Product, s. a., bodisi po telefonu (041 676 110) ali po e-pošti (info@jr-product.si). Strošek enega ključa je skupaj z DDV in poštnino okoli 35 evrov, uporabljati pa ga je mogoče po vsej Evropi na objektih, kjer so nameščene evro ključavnice.

 

Prednosti evro ključavnic

Vgradnja evro ključavnic je priporočljiva v vseh javnih objektih (občine, pošte, zdravstveni domovi, šole, fakultete, muzeji, avtomobilska postajališča, bencinske črpalke, nakupovalni centri, železniške in avtobusne postaje) in invalidskih napravah (dvigala, dvižne ploščadi). Te ključavnice dajejo vrsto prednosti, in sicer je lažje čiščenje in zagotavljanje higiene prostorov, odpiralni čas je neomejen, omogočen je dostop gibalno oviranim, ni zlorabe prostorov, dolgoročno je to boljša oprema za lastnika, tudi zaščita je boljša.

 

Kako je drugje po Evropi

Že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so v Nemčiji, Švici in Avstriji našli rešitev za ljudi, ki potrebujejo neomejen dostop do javnih prostorov, in uvedli tipizirano cilindrično ključavnico eurokey, uvajajo pa jo tudi na južnem Tirolskem v Italiji. S tako ključavnico opremljajo upravni organi javna sredstva, namenjena invalidom: stranišča, dvigala, dvižne ploščadi, pomične stopnice, rampe itd. Takšni objekti ne potrebujejo več stalne dežurne osebe in so kljub temu neprekinjeno dan in noč brezplačno dostopni invalidom s ključem eurokey. Pokazalo se je, da stranišča, ki imajo vgrajene ključavnice eurokey, ne potrebujejo stalnega nadzora, so cenejša, tudi vandalizma je manj, higiena je na višji ravni, zlorab za uživanje mamil v invalidskih straniščih je manj itd. Za socialno ogrožene je ponekod (npr. v Avstriji) prvi ključ brezplačen, sicer je plačljiv. Stroški e-ključev po Evropi se razlikujejo.